آ

 • آصفی، احمدعلی اثر مداخلۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 93-77]

 • آقایی، مسعود ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 231-214]

 • آقایی، نجف تأثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 261-249]

ا

 • احمدی، سیروس طراحی مدل بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 296-280]

 • احمدی چهره برق، سیاوش تأثیر راهبرد‌های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 167-149]

 • اسدالهی، آمنه طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 161-145]

 • اسماعیل زاده قندهاری، محمدرضا طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 93-74]

 • اکبری یزدی، حسین تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکاردر اشتیاق به خرید کالای ورزشی: نتایج یک آزمایش تجربی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 125-111]

 • الهی، علیرضا تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکاردر اشتیاق به خرید کالای ورزشی: نتایج یک آزمایش تجربی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 125-111]

 • امیری، اسماعیل اثر مداخلۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 93-77]

ب

 • بای، ناصر تأثیر شخصیت پویا بر کامیابی شغلی و رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 346-331]

 • بایزیدی، محمد امین تأثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 261-249]

 • باقری، قدرت الله ارائۀ مدلی جهت ارتقای اخلاق ورزشی با استفاده از کدهای اخلاقی برای مربیان ورزش [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 41-27]

 • باقریان فرح آبادی، محسن ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-19]

 • بدیعی نامقی، سیده فاطمه طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائة راهکارهای پیشنهادی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 132-114]

 • بهرام فرد، هیوا ارائۀ مدلی جهت ارتقای اخلاق ورزشی با استفاده از کدهای اخلاقی برای مربیان ورزش [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 41-27]

 • بهلکه، طاهر طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائة راهکارهای پیشنهادی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 132-114]

پ

 • پارسامهر، محمدرضا طراحی مدل توسعة صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰ [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 330-313]

 • پرواز، مهدیس شناسایی و تحلیل چالش‌های استارتاپ‌ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 181-168]

 • پیمانی زاد، حسین طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 93-74]

ت

 • تابش، سعید تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 213-193]

 • تجاری، فرشاد ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 58-42]

 • ترابی، عمار ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 306-294]

 • ترک فر، احمد طراحی مدل فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از بازاریابی چریکی در ورزش ایران همراه با راهکارهای پیشنهادی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 312-297]

 • تقی پور جهرمی، فریده طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 323-307]

 • تیموریان، مصطفی مطالعۀ کیفی اعتیاد به ‎ورزش در بین زنان ‎ایرانی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 201-182]

ج

 • جعفری، سعید طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 247-232]

 • جلالی فرهانی، مجید مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-1]

 • جوادی پور، محمد طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 247-232]

 • جوادی پور، محمد ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 248-233]

چ

 • چوری، علی آینده‌نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری با رویکرد سناریو نویسی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 73-52]

ح

 • حامی، محمد طراحی مدل توسعۀ گردشگری ورزشی (مطالعة موردی: حوزۀ قهرمانی فدراسیون کشتی) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 26-1]

 • حیدرزاده، کامبیز تأثیر راهبرد‌های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 167-149]

 • حیدری نژاد، صدیقه الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 192-177]

 • حسین پور، اسکندر توسعه و کاربست نظریه ظرفیت های جذب در کسب و کارهای ورزشی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 293-279]

خ

 • خالپور علمداردهی، یاسر طراحی مدل توسعۀ گردشگری ورزشی (مطالعة موردی: حوزۀ قهرمانی فدراسیون کشتی) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 26-1]

 • خالدی فرد، علی الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 192-177]

 • خدامرادپور، مژگان طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 176-162]

 • خرسندی فرد، مجید طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 93-74]

 • خسرومنش، رحیم مطالعۀ کیفی اعتیاد به ‎ورزش در بین زنان ‎ایرانی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 201-182]

 • خطیبی، امین الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 192-177]

د

 • دوراندیش، عبدالمجید طراحی مدل فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از بازاریابی چریکی در ورزش ایران همراه با راهکارهای پیشنهادی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 312-297]

 • دوستی، مرتضی آینده‌نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری با رویکرد سناریو نویسی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 73-52]

ذ

 • ذوالفقاری، مظاهر طراحی مدل بازاریابی ورزشی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 144-126]

 • ذوالفقارزاده، محمد مهدی تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 213-193]

ر

 • راسخ، نازنین طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 247-232]

 • رجبی، احمد نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-36]

 • رحیمی، امیر نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-36]

 • رضایی پندری، عباس راهکارهای مقابله با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه‌های فوتبال [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 341-324]

 • رضوی، سید محمدحسین آینده‌نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری با رویکرد سناریو نویسی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 73-52]

 • رمضانی نژاد، رحیم شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 113-94]

 • روزفراخ، عبدالله شناسایی عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با رویکرد سنتز پژوهی: رهیافت فراترکیب [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 218-202]

ز

 • زابلی، روح اله تأثیر راهبرد‌های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 167-149]

 • زارعی، علی ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 58-42]

 • زارعی، علی طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 161-145]

 • زارعیان، حسین طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 247-232]

س

 • سجادی، نصرالله مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-1]

 • سجادیان، محمد ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 306-294]

 • سجادی هزاوه، حمید طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 161-145]

 • سیدعالی نژاد، آزاده طراحی مدل بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 296-280]

 • سلطانی، حسین‌علی تأثیر راهبرد‌های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه‌های شهر تهران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 167-149]

 • سلیمی، مهدی بررسی نقش کارگزارها در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 110-94]

ش

 • شتاب بوشهری، سیده ناهید الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 192-177]

 • شجاعی، وحید طراحی مدل توسعۀ گردشگری ورزشی (مطالعة موردی: حوزۀ قهرمانی فدراسیون کشتی) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 26-1]

 • شیخ محمدی دیزجی، اکبر طراحی مدل بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 296-280]

 • شیرزاد، ایمان ارائۀ مدلی جهت ارتقای اخلاق ورزشی با استفاده از کدهای اخلاقی برای مربیان ورزش [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 41-27]

 • شریفیان، اسماعیل طراحی مدل ساختاری تفسیری توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر سواد دیجیتالی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 148-133]

 • شهریاری، ناصر تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 213-193]

ص

ط

 • طالب پور، مهدی ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 231-214]

 • طیبی، محسن بررسی نقش کارگزارها در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 110-94]

ع

 • عبدالملکی، حسین طراحی الگوی برند سازی مشترک در ورزش ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 278-262]

 • عیدی، حسین شناسایی و تحلیل چالش‌های استارتاپ‌ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 181-168]

 • عسکریان، فریبا تأثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 261-249]

 • عسگری، اسرا طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائة راهکارهای پیشنهادی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 132-114]

 • عظیم زاده، سید مرتضی ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 231-214]

 • علی دوست قهفرخی، ابراهیم نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-36]

 • علم، شهرام ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 306-294]

 • عمرانی، آزاده راهکارهای مقابله با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه‌های فوتبال [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 341-324]

غ

 • غفوری، فرزاد ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 248-233]

ف

 • فتحیان، روح الله تفاوت تأثیر تبلیغات توسط زنان و مردان ورزشکاردر اشتیاق به خرید کالای ورزشی: نتایج یک آزمایش تجربی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 125-111]

 • فراهانی، ابوالفضل ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-19]

 • فرزان، فرزام آینده‌نگاری در حوزه صنعت اسب و ورزش سوارکاری با رویکرد سناریو نویسی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 73-52]

 • فرهنگیان، شیلا طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 176-162]

 • فروتن، فرناز طراحی مدل ساختاری تفسیری توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر سواد دیجیتالی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 148-133]

 • فلاح، زین العابدین طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائة راهکارهای پیشنهادی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 132-114]

 • فلاح آشنا آباد، فروغ شناسایی فرایند شکل‌گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان‌های ورزشی ایران (رویکردی کیفی) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 76-59]

ق

 • قادرخانی، محمد عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی و ارائۀ راهبردهای لازم جهت اجرای آن [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 232-219]

 • قاسمی، حمید مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت منابع مالی ورزش‌های پارالیمپیکی ایران و کشورهای منتخب: با رویکرد جبر بولی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 264-248]

 • قامتی، حسن عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی و ارائۀ راهبردهای لازم جهت اجرای آن [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 232-219]

 • قزلسفلو، حمیدرضا تأثیر شخصیت پویا بر کامیابی شغلی و رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 346-331]

 • قهرمانی، سیروس طراحی الگوی برند سازی مشترک در ورزش ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 278-262]

 • قهرمان تبریزی، کوروش طراحی مدل ساختاری تفسیری توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر سواد دیجیتالی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 148-133]

ک

 • کشاورز، لقمان مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت منابع مالی ورزش‌های پارالیمپیکی ایران و کشورهای منتخب: با رویکرد جبر بولی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 264-248]

 • کشاورزترک، محمدحسن مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت منابع مالی ورزش‌های پارالیمپیکی ایران و کشورهای منتخب: با رویکرد جبر بولی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 264-248]

 • کشتی دار، محمد طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 93-74]

 • کشکر، سارا ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 248-233]

گ

 • گوهررستمی، حمیدرضا شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 113-94]

م

 • محمدی، سردار طراحی الگوی برند سازی مشترک در ورزش ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 278-262]

 • محمدی، نبی اله آسیب‌شناسی فرآیند آموزش اعضای هیئت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های آزاد اسلامی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 279-265]

 • محمدحسن، فهیمه ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-19]

 • میری، محمدرضا نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 51-36]

 • مرادی، محمد شناسایی و اولویت‌بندی ذی‌نفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 113-94]

 • مرادی، نجمه عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط زیست در اماکن ورزشی و ارائۀ راهبردهای لازم جهت اجرای آن [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 232-219]

 • میرحسینی، سید محمد علی طراحی مدل فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از بازاریابی چریکی در ورزش ایران همراه با راهکارهای پیشنهادی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 312-297]

 • میرزازاده، زهراسادات ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 231-214]

 • میرصفیان، حمیدرضا اثر مداخلۀ آموزشی مهارت‌های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 93-77]

 • میرکاظمی، سیده عذرا طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 323-307]

 • معماری، ژاله راهکارهای مقابله با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه‌های فوتبال [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 341-324]

 • منوچهری نژاد، محسن طراحی مدل ساختاری تفسیری توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر سواد دیجیتالی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 148-133]

 • مهتاب، نوید طراحی مدل توسعة صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰ [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 330-313]

 • مهرابی، قاسم مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 18-1]

 • مهراجی، محبوبه ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت بدنی با استفاده از روش DEMATEL [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 248-233]

ن

 • نادریان جهرمی، مسعود طراحی فرایند پرورش استراتژیست در سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد آمیخته اکتشافی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 323-307]

 • نادری نسب، مهدی طراحی مدل بازاریابی ورزشی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 144-126]

 • ندری، امیر ارزیابی عملکرد نهادها و سازمان‌های تربیت‌بدنی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد ترکیبی EFQM-DEA [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 306-294]

 • نظری، رسول طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 176-162]

 • نظریان مادوانی، عباس شناسایی فرایند شکل‌گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان‌های ورزشی ایران (رویکردی کیفی) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 76-59]

 • نقی پور گیوی، بهنام شناسایی عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با رویکرد سنتز پژوهی: رهیافت فراترکیب [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 218-202]

 • نقوی، فروغ ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 58-42]

 • نیک آیین، زینت طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 161-145]

 • نیکونام، امیر طراحی مدل مدیریت آشوب گونه بازاریابی در محیط توسعه ورزش قهرمانی ایران، پژوهش آمیخته [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 93-74]

 • نوبخت رمضانی، زهرا طراحی مدل بازاریابی ورزشی جهت پیشبرد اهداف اقتصادی باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 144-126]

 • نوری، محمد سیوان طراحی مدل توسعة صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰ [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 330-313]

 • نوروزی سید حسینی، رسول شناسایی فرایند شکل‌گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان‌های ورزشی ایران (رویکردی کیفی) [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 76-59]

و

 • وحدانی، محسن توسعه و کاربست نظریه ظرفیت های جذب در کسب و کارهای ورزشی [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 293-279]

 • ویسی، کورش طراحی مدل توسعة صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰ [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 330-313]

ه

 • هنری، حبیب ارائه مدل توسعه دیپلماسی از طریق ورزش [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 35-19]

ی

 • یازرلو، محمد مهدی تأثیر شخصیت پویا بر کامیابی شغلی و رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 346-331]

 • یکتایار، مظفر طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری [دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 176-162]