***اطلاعیه مهم خدمت داوران محترم: ***             (مهلت ارسال حداکثر تا پایان بهمن99 )

برای واریز حق الزحمه داوری لطفا شماره حساب بانک تجارت و در صورت داشتن  بیمه تامین اجتماعی، شماره بیمه همراه یا تصویر صفحه اول بیمه تامین اجتماعی، و مرتبه علمی را به آدرس ایمیل ehsan.mohamadi@ut.ac.ir ارسال نمایند، (لطفاً جهت جلوگیری از هرگونه اشتباه مشخصات مدنظر را در این فایل وارد و ارسال فرمایید). تسریع در این امر مزید امتنان خواهد بود.

 

نویسندگان محترم لطفاً جهت نگارش مقاله خود حتماً قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید. شایان ذکر است که نامه ارسالی شما و فرآیند داوری کاملاً محرمانه می باشدو دسترسی به مقالات چاپ شده آزاد است.

برای ارائه مقاله به نشریات دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی، می بایست پس از مطالعه دقیق راهنمای نویسندگان، اقدام به ثبت نام در سامانه و بارگذاری مقاله فرمایید. فرم تعهدنامه نویسندگان را از اینجا دریافت نمایید.

به اطلاع نویسندگان مقالات می رساند

براساس مصوبه شورای سردبیران مجلات isc دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران مقرر گردید مبلغ 1.000.000 ریال جهت داوری هر مقاله و مبلغ 2.000.000 ریال جهت چاپ آن از نویسنده یا نویسندگان مقالات اخذ گردد.

بنابراین لازم است نویسندگان محترم  پس از مشخص شدن داوری مقالۀ ارسالی خود، تصویر فیش پرداختی صد هزار تومان را نیز در سامانه بارگزاری نمایند. ضمناً بر اساس این مصوبه درصورتیکه نویسنده مسئول مقاله دانشجو باشد مبلغ 20 درصد تخفیف (تنها در صورت پذیرش نهایی مقاله) لحاظ می گردد.

*توجه: شماره حساب واریزی برای هزینه داوری و چاپ تغییر یافته لطفا به شماره حساب زیر نزد بانک مرکزی قابل پرداخت در کلیه بانکها اقدام نمایید. ذکر شناسه واریز الزامیست.

شماره حساب ۴۰۰۱۰۷۰۱۰۳۰۰۶۸۲۵ (شبا IR830100004001070103006825) بنام تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

شناسه واریز:  320070174140107000000002302202


 "قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE) و کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه تهران برخورد می گردد"

 توجه: * از دریافت مقالات افرادی که بیش از دو مقاله پذیرش شده دارند تا زمانی که مقالات قبلی چاپ گردد، خودداری می شود. * 

 

 e9fe79203c1602c

 

شماره جاری: دوره 12، شماره 3، پاییز 1399 

1. تأثیر عناصر نیاز به خودابرازی بر ارزش ویژة برند باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 601-620

اکبر جابری؛ سید نصرالله سجادی؛ حسن اسدی دستجردی؛ محمد خبیری


2. تحلیل سبک‌های زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی

صفحه 621-642

احسان محمدی ترکمانی؛ حسین معینی؛ قدرت اله باقری؛ حسن زارعی متین؛ حسین خنیفر


3. ارائه مدل صفات اخلاقی در آیین جوانمردی ایران

صفحه 643-664

محمد ابراهیم رزاقی؛ محمود گودرزی؛ مجید جلالی فرهانی


9. مدل پارادیمی توسعة سرمایه گذاری در ورزش

صفحه 759-788

ابوالفضل امامی؛ فرشاد امامی؛ مصطفی افشاری


15. سنجش سیستم مدیریت کیفیت سازمان ورزش شهرداری تهران براساس مدل ISO 9000

صفحه 907-928

علی خزائی؛ حبیب هنری؛ احمد محمودی؛ سمیه جعفرپور مرزونی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

سردبیر
شاپا چاپی
2008-9341
شاپا الکترونیکی
2676-427X

ابر واژگان