تماس با ما

 
پست الکترونیک:
jsm@ut.ac.ir
فکس:
88630002

 

 

تلفن:

  تماس روزهای یکشنبه و چهارشنبه (به دلیل تغییرات تا اطلاع ثانوی امکان پاسخگویی تلفنی مقدور نمی باشد) 

  ارسال پیام وپیگیری مقاله از طریق ایمیل به آدرس  

ehsan.mohamadi@ut.ac.ir