نشریه مدیریت ورزشی به صورت فصلنامه در قالب  الکترونیکی به صورت تمام متن زبان فارسی و چکیده کوتاه و بلند انگلیسی توسط دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران منتشر می شود. در این نشریه، مقالات علمی و نتایج پژوهش های کاربردی، توسعه ای و بنیادی، مروری در حوزه های مدیریت ورزشی را در اختیار محققین و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و علاقه مندان علوم ورزشی قرار می گیرد و از مطالعات کاربردی در حوزه تخصص رشته مدیریت ورزشی استقبال می کند.

تلاش این مجله علمی بر آن است تا با انتشار مقالات علمی معتبر، استانداردهای علمی و فهم موجود را در زمینه‌های کاربردی و بنیادی مدیریت ورزشی را ارتقاء دهد.

 

اهداف و حوزه موضوعی نشریه:

مدیریت ورزشی، بازاریابی ورزش، منابع انسانی و رفتار سازمانی در ورزش، اقتصاد ورزش، مدیریت استراتژیک در ورزش، مدیریت رویدادهای ورزشی، اماکن و تاسیسات ورزشی و ....

 

 

هدف از چاپ و انتشار این مجله به شرح ذیل است:

انتشار یافته‌های نوین پژوهشی به منظور گسترش مرزهای دانش؛ انتقال دستاوردهای  نظری و کاربردی متخصصین به منظور تبادل آموخته‌ها و تجربیات  بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر در حیطه کاربردی و بنیادی مدیریت ورزش

ایجاد و توسعه شبکه تعاملی بین پژوهشگران و مراکز علمی ـ پژوهشی

کمک به ارتقای سطح دانش علمی و پژوهش در زمینه‌های مختلف علوم ورزشی و نهادینه کردن پژوهش

تلاش در جهت رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی کشور

کمک به مساله‌یابی و حل مسائل علمی‌ در حوزه علوم ورزشی

تلاش برای ورود و عضویت درپایگاه های اطلاعاتی بین‌المللی

 

این مجله علمی، پذیرای دریافت مقالات پژوهشی اصیل و مروری در زمینه علوم ورزشی از محققین و دانشمندان ورزشی تمام دنیاست به زبان فارسی است و همه مقالات تحقیقی و یاداشت‌های مروری تحت بررسی در فرآیند داوری دقیق، برپایه غربالگری اولیه سردبیر و داوری مقاله بی‌نام (دوسویه کور)، حداکثر توسط سه داور علمی مورد بررسی  قرار می‌گیرند. 

 

توجه به مقالات با موضوع روز و دارای استاندارد جهانی که به دلیل استخراج از رساله های دکتری و پژوهش های تحقیقاتی که توانایی عرضه دانش در سطح بین المللی را داشته باشند، از اولویت های نشریه می باشند.