راهنمای نویسندگان

 

نویسنده گرامی با سلام و احترام

توجه مهم: نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله خود به نشریه مدیریت ورزشی در نظر داشته باشید بنا با حجم بالای مقالات پذیرفته شده برای انتشار در سال های گذشته و تعدد نویسندگان پرتکرار و مشترک در مقالات؛ تعیین شماره و تاریخ چاپ مقالات پذیرفته شده در زمان صدور نامه پذیرش مقدور نیست. 

توجه مهم: نویسندگان محترم دقت فرمایید که مقاله را مطابق تمپلت نشریه نهایتاً در 20 صفحه تنظیم نمایند و تمام تعداد صفحات مقاله به هیچ وجه نباید بیش از 20 صفحه باشد، در غیر اینصورت به نویسنده برگردانده خواهد شد.

توجه مهم: نویسندگان گرامی دقت فرمایید با توجه به تعدد مقالات پذیرفته شده، در حال حاضر زمان انتشار مقالات ارسالی به نشریه (در صورت پذیرش نهایی) پاییز سال 1402 به بعد خواهد بود و به هیچ عنوان امکان انتشار پیش از موعد (شماره پاییز 1402) وجود ندارد. لذا ضروری است نویسندگان محترم با در نظر داشتن این نکته نسبت به ارسال مقاله خود اقدام فرمایند.  

جهت تسهیل در امر داوری مقاله­ های ارسالی، لطفاً به هنگام نگارش مقالۀ خود به این نکات توجه فرمایید در غیر اینصورت مقاله دوباره به شما بازگردانده خواهد شد:

**ترتیب نگارش مقاله ارسالی توسط نویسندگان شامل: چکیده - واژگان کلیدی - مقدمه - روش شناسی - یافته ها - تقدیر وتشکر و منابع می باشد.**

 1. مقالات ارسالی نباید قبلاً در هیچ نشریه‌ای به چاپ رسیده باشند، لطفا فرم تعهد نویسندگان و فرم تعارض منافع را از صفحه اصلی پرینت گرفته و همراه با فایل اصلی مقاله به نشریه ارسال نمایید. 

2. مقاله ارسالی خود را بر اساس فرمت نشریه تنظیم کنید؛ تمپلت نشریه در سایت journals.ut.ac.ir و همچنین صفحه اول نشریه موجود است. مثلاً اگر دقت نمایید فونت عنوان اصلی فارسی (B Compset 20)، فونت چکیده فارسی (B Nazanin 11) ، فونت متن اصلی (B Nazanin 13) و همین طور فونت های انگلیسی و سایر عناوین متفاوت است.

3. عنوان و چکیده انگلیسی را به انتهای فایل اصلی اضافه کنید.

4. چکیده های فارسی و انگلیسی به ترتیب نباید بیش از 250 واژه باشند. 

5. کلید واژه های فارسی و انگلیسی را به ترتیب حروف الفبا بنویسید. همچنین کلمات کلیدی نباید از3 عدد کمتر و یا از 7 عدد بیشتر باشد و هر کلمه کلیدی نباید از بیش از دو بخش تشکیل شده باشد.

6. تمام صفحات را شماره گذاری نمایید. همچنین دقت شود که منابع نیز دارای شماره صفحه باشند در صورتیکه منبعی فاقد شماره صفحه است اطلاعات آن منبع را از متن مقاله حذف کنید.

7. منابع را به صورت فرمت نشریه تنظیم نمایید (شیوه منبع دهی بر اساس شیوه ونکوور (ظهور در متن) است. در این شیوه اولین ارجاع در متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهای مقاله نیز با شماره یک مشخص می شود. دقت نمایید در سراسر متن هر جا از پرانتز استفاده می­کنید بین حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نباید به کلمه بچسبد؛ مثلاً : نتایج مطالعه فراتحلیل گولد (1) در سال 2009 نشان داد ... همچنین توجه شود زمانی که در داخل پرانتزهای استفاده شده برای نوشتن منابع (در داخل متن)، بیش از دو منبع قرار می‌گیرد، منابع باید از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست بدون فاصله نوشته شوند و با نشانه "،" از یکدیگر جدا شوند مثلاً: (21،15،12). اگر منابع داخل پرانتز بیش از دو مورد است و پشت سر هم قرار دارند، به جای نوشتن همۀ آنها، بین منبع اول و آخر یک خط تیره قرار داده شود: مثلاً به جای (1،2،3،4) نوشته شود (4-1). علاوه بر این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ترکیب نمود (19،12،7-2).

8. نویسندگان محترم بایستی دقت نمایند که تمامی مقالات باید دارای منابع مستند، صحیح و مرتبط باشند. از آنجا که بررسی صحت و سقم منابع توسط هیئت تحریریه و داوران به‌طور کامل مقدور نیست، لذا مسئولیت این موضوع به‌ عهده نویسنده مسئول مقاله بوده و به‌ منظور کاهش خطاهای احتمالی لازم است تا قبل از ارسال مجدداً چک شوند.

9. لازم است کلیه منابع با نرم افزار EndNote وارد شوند و مقالاتی که منابع آن ها به صورت دستی وارد شده باشد، به نویسنده برگردانده خواهد شد.

10. توجه شود که تمام منابع فارسی در لیست پایانی به صورت انگلیسی (عنوان لاتین مقاله) نوشته شوند. سال انتشار مقاله نیز به صورت لاتین نوشته شود. و عبارت (In Persian) در انتهای منبع آورده شود.

 

نمونه مقاله

McCluskey GM, Getz BA. Pathophysiology of Anterior Shoulder Instability. Journal of athletic training. 2000; 35(3):268-272

نمونه کتاب

Andrews JR, Wilk KE, Reinold MM. The athlete's shoulder. 2nd ed. Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences; 2008

نمونه فصلی از کتاب

Pollock R. Role of shoulder stabilization relative to restoration of neuromuscular control on joint kinematics. In: Lephart S, Fu F, eds. Proprioception and Neuromuscular Control in Joint Stability. Champaign, Ill: Human Kinetics; 2000. p. 265-275

نمونه پایان نامه

Benz J. Functional Movement Screen to predict athletic performance [MSc]. Ann Arbor: Kean University; 2010

نمونه مقاله ارائه شده در همایش

Pereira HM, Cardoso JR, Ejnisman B, Cohen M, editors. Activity of serratus anterior, upper and lower trapezius during arm abduction in multidirectional instability. ISBS-Conference Proceedings Archive; 2007

نمونه مقاله فارسی

Nodehi Moghadam A, Rouhbakhsh Z, Ebrahimi I, Salavat iM, Jafari D, Mohammadi Z. [Shoulder Girdle Muscles Endurance in Subjects with and without Impingement Syndrome. Journal of Rehabilitation. 2011; 21(2):56-63. (In Persian)

 

11. در ترسیم جداول ستون ها را حذف کنید (یک مقاله از شماره های قبلی ملاحظه بفرمایید) به تمام جدول ها و شکلها با ذکر شماره آنها در متن ارجاع داده شود.

12. لازم است در سامانه نشریه و همچنین فایل مشخصات نویسندگان، اسامی نویسندگان به طور کامل شامل نام و نام خانوادگی مرتبه علمی (کارشناس ارشد؛ دانشجوی دکتری؛ استادیار؛ دانشیار؛ استاد)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور به فارسی و انگلیسی درج شود. مجددا تاکید می گردد باید مشخصات در هر دو بخش سامانه و فایل مشخصات نویسندگان یکسان و کامل باشد. به عنوان مثال:

امیر حسین حقیقی، دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران.

Amir Hossein Haghighi, Associated professor, Faculty of physical education and sport sciences, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran

13. توجه داشته باشید اسامی نویسندگان پس از ارسال از طریق سامانه قابل تغییر نخواهد بود.

14. مقالات با تک نویسنده در صورتی پذیرفته می شود که مقاله مستخرج از طرح پژوهشی باشد بنابراین لازم است که نویسنده گرامی صفحه تصویب طرح را از طریق سامانه ارسال نماید.

15. طبق آیین نامه دانشگاه تهران در هیچ یک از مقالات پژوهشی ارسال شده به نشریات که زیر نظر عضو هیات علمی دانشگاه تهران نگارش می شود دانشجوی دانشگاه تهران نباید به عنوان نویسنده مسئول باشد درغیر این صورت امتیازی برای اعضای هیات علمی درنظر گرفته نخواهد شد.

باتشکر و آرزوی توفیق روزافزون