نویسندگانی که تا به حال در سایت، ثبت نام نکرده اند لازم است از طریق قسمت ورود به سایت (در قسمت ثبت نام) مشخصات خود را وارد نموده و از طریق نام کاربری و رمزی که سامانه در اختیار آن ها قرار می دهد به سایت وارد شده و در قسمت ارسال مقاله جدید نسبت به ثبت مشخصات مقاله و ارسال آن اقدام نمایند. لازم است که نویسنده مسئول، مشخصات کامل تمامی نویسندگان را در سایت ثبت نماید.

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که نظر به اینکه فرمت نشریه از تابستان 1401، تغییر یافته است؛ لذا قبل از ارسال مقاله خود به نشریه مدیریت ورزشی، حتماً راهنمای نویسندگان را که در سه قسمت کلیات، مراحل نگارش و اصول نگارشی است؛ به دقت مطالعه نمایند.

 

الف) کلیات:

 • نویسندگان مقالات موظف به رعایت استانداردهای علمی و اخلاقی در نگارش مقالات خود می باشند.
 • نویسندگان محترم دقت فرمایید که مقاله را مطابق تمپلت نشریه و حداکثر در 20 صفحه تنظیم نمایند.
 • مقاله ارسالی باید اصیل بوده و ترجمه نباشد.
 • فونت های مورد نیاز، B Mitra ، B Titr برای متون فارسی و Times New Roman برای متون انگلیسی می باشد. لطفاً پیش از آغاز کار، نخست فونت‎های ارائه شده را نصب نمایید.
 • تمامی نویسندگان شرکت کننده در مقاله، بایستی دارای کد ارکید باشند. لذا کسانی که تاکنون اقدام به ثبت نام و اخذ آن نشده اند، ابتدا باید برای این کار اقدام نمایند.
 • نویسندگان، همزمان با ارسال فایل اصل مقاله بر اساس تمپلت نشریه و بدون نام نویسندگان، ملزم به ارسال فایل مشخصات نویسندگان، فایل تعارض منافع، تعهد نویسندگان و گواهی اصالت اثر را نیز بارگذاری نمایند.
 • با توجه به اینکه منابع پایانی مقاله، باید به اصل مقاله هایپرلینک شود؛ حتماً راهنمای هایپر لینک کردن منابع را مطالعه نمایید.
 • نویسندگان محترم، حتی الامکان از آدرس ایمیل دانشگاهی استفاده نمایند.
 • چنانچه مقاله ای از نشریه مدیریت ورزشی، مورد پذیرش قرار گیرد، هیچ گونه نامه پذیرشی از سوی واحد نشریات صادر نخواهد شد.مقالات پذیرش شده از قسمت مقالات آماده انتشار قابل رویت و مورد تأیید واحد نشریات می باشد.
 • تمامی مقالاتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریه ثبت گردند، ابتدا توسط سردبیر نشریه بررسی و با نرم افزار مشابهت یابی همیاب کنترل (حداکثر 12 درصد)، و در صورت دارا بودن شرایط لازم، برای انجام بررسی های تخصصی وارد فرایند داوری می شوند.
 • براساس آیین نامه وزارت علوم هزینه ارسال مقاله 6,000,000 ریال بوده که مبلغ 2.000.000 ریال جهت داوری هر مقاله و در صورت پذیرش مقاله، مبلغ 4.000.000 ریال جهت چاپ آن از نویسندگان اخذ گردد. (درصورتیکه نویسنده مسئول مقاله، دانشجو باشد، تنها در صورت پذیرش نهایی، به میزان 20 درصد برای هزینه چاپ، تخفیف لحاظ می گردد). امکان پرداخت آنلاین هزینه مربوطه با کارت های شتاب فراهم می باشد.

 

ب) مراحل نگارش:

ترتیب عنوان های مقاله به‌طور دقیق شامل این تیترها باشد: عنوان، مشخصات نویسندگان لاتین، چکیده کوتاه لاتین، چکیده بلند لاتین، عنوان، مشخصات نویسندگان فارسی، چکیده فارسی، مقدمه، روش ‎شناسی پژوهش (شامل: طرح پژوهش و شرکت‌کنندگان، ابزار، روند اجرای تحقیق، روش آماری)، یافته­ های پژوهش، بحث و نتیجه ‎گیری، تقدیر و تشکر، منابع.

 

عنوان:

 • عنوان انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 14 و پررنگ
 • عنوان فارسی با فونت B Titr و اندازه قلم 14 و پررنگ

 

نویسندگان:

 • اسامی به انگلیسی با فونت Times New Roman و اندازه قلم 12 و پررنگ و مشخصات نویسندگان با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک
 • اسامی به فارسی با فونت B Mitra و اندازه قلم 11 و پررنگ و مشخصات نویسندگان با فونتB Mitra و اندازه قلم 10

 

چکیده:

 • چکیده به سه قسمت شامل: چکیده کوتاه و بلند انگلیسی و چکیده کوتاه فارسی می شود.
 • *چکیده کوتاه انگلیسی:
 • فاصله خطوط 1 یا Single، با کناره‌های ردیف شده (Justify) نوشته شود.
 • چکیده کوناه انگلیسی 200 تا 250 کلمه و به شکل ساختار مند و شامل مراحل زیر می باشد:
 •  ABSTRACT (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 12 و پررنگ)
 • Introduction (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ) ، در این قسمت هدف تحقیق شرح داده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Methods (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ) ، روش تحقیق شرح داده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Results (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ) ، یافته و نتایج بدست آمده از تحقیق شرح داده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Conclusion (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ) ، بحث و نتیجه گیری تحقیق آورده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Keywords (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و پررنگ) ، 3 تا 5 کلید واژه (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک و ایتالیک) ، هر واژه با کاما از دیگری جدا شود. واژگان بر اساس حروف الفبای انگلیسی چیدمان شوند و حرف اول هر کلید واژه بزرگ نوشته شوند.
 • * چکیده بلند انگلیسی:
 • چکیده بلند انگلیسی 450 تا 700 کلمه، به شکل ساختارمند،‌دوستونه و شامل مراحل زیر می باشد:
 • Introduction (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ)، مقدمه و هدف تحقیق شرح داده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Methods (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ) ، روش تحقیق شرح داده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Results (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ) ، یافته و نتایج بدست آمده از تحقیق شرح داده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Conclusion (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ) ، بحث و نتیجه گیری تحقیق آورده شود (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 9 و نازک)
 • Ethical Considerations (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 10 و پررنگ)
 • Compliance with ethical guidelines (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 8 و پررنگ)
 • Funding (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 8 و پررنگ)
 • Authors’ contribution (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 8 و پررنگ)
 • Conflict of interest (با فونت Times New Roman و اندازه قلم 8 و پررنگ)
 • ) Acknowledgments با فونت Times New Roman و اندازه قلم 8 و پررنگ)

توجه: ارسال گواهی Native بودن چکیده بلند لاتین، از دارالترجمه های رسمی بعد از پذیرش نهایی مقاله الزام خواهد بود.

 • فاصله خطوط 1 یا Single، با کناره‌های ردیف شده (Justify) نوشته شود.
 • چکیده فارسی بین 200 تا 250 کلمه و به شکل ساختارمند و شامل:
 • چکیده با فونت B Mitra و اندازه قلم 12 و پررنگ
 • مقدمه (با فونت B Mitra و اندازه قلم 12 و پررنگ) ، در این قسمت هدف تحقیق شرح داده شود (با فونت  B Mitra و اندازه قلم 11 و نازک)
 • روش پژوهش (با فونت B Mitra و اندازه قلم 12 و پررنگ) ، روش تحقیق شرح داده شود (با فونت B Mitra و اندازه قلم 11 و نازک)
 • یافته ها (با فونت B Mitra و اندازه قلم 12 و پررنگ) ، یافته و نتایج بدست آمده از تحقیق شرح داده شود شود (با فونت B Mitra و اندازه قلم 11 و نازک)
 • نتیجه گیری (با فونت B Mitra و اندازه قلم 12 و پررنگ) ، بحث و نتیجه گیری تحقیق آورده شود (شود (با فونت B Mitra و اندازه قلم 11 و نازک)
 • کلید واژه ها (با فونت B Mitra و اندازه قلم 12 و پررنگ) ، 3 تا 5 کلید واژه (شود (با فونت B Mitra و اندازه قلم 10 و نازک) ، هر واژه با کاما از دیگری جدا شود. واژگان بر اساس حروف الفبا چیدمان شوند.
 • یادآوری می شود که تمام این بخش ها در سطر جداگانه ای نوشته می شوند. در چکیده از اشاره به منابع و استفاده از پاورقی و اختصار خودداری شود.

مقدمه (B Titr 12)

 • متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با فونت B Mitra و اندازه قلم 13 و فونت انگلیسی  Times New Roman 11 تک فاصله (Single Space) تهیه شود.
 • پاراگراف اول هر بخش تورفتگی سطر اول نداشته باشد؛ ولی پاراگراف دوم به بعد نیم‌سانتی‌متر تورفتگی داشته باشد.
 • در مقدمه باید بیان شود مشکل چیست و چرا این تحقیق انجام می‎شود. بنابراین با توجه به مبانی نظری و با مروری بر مطالعات گذشته، چالش های موجود باقیمانده، مسأله و ضرورت، مدل مفهومی (در صورت نیاز)، کاربرد نتایج و اهداف تحقیق به طور کلی توضیح داده می شود.
 • در مقدمه از آوردن عناوین فرعی اجتناب کنید و مقدمه را به صورت یکپارچه بنویسید.
 • در صورت نیاز به درج زیرنویس، همۀ‌ موارد فارسی به‎صورت راست‌چین با فونت BMitra و اندازه قلم 10 و زیرنویس­های لاتین به صورت چپ‌چین با فونت Times New Roman اندازه قلم 9 نوشته شوند. در زیرنویس ها بعد از شماره، نقطه، سپس یک فاصله و بعد معادل فارسی یا انگلیسی را تایپ کنید. برای هر صفحه دوباره از عدد یک شروع کنید.
 • منابع داخل متن به شکل (APA) و فارسی نوشته شود مانند (آندرف، 1999) یا (جعفری، 2012). (همه سال ها به میلادی نوشته شود).

 

روش شناسی پژوهش (B Titr 12)

 • متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با فونت B Mitra و اندازه قلم 13 و فونت انگلیسی  Times New Roman 11 تک فاصله (Single Space) تهیه شود.
 • در این بخش جزییات روش تحقیق و علت انتخاب آن، مدت زمان اجرای طرح و پی‌گیری، زمان و مکان اجرای تحقیق، جامعه و نمونه‌های مورد آزمون و روش نمونه گیری و تعداد آن، نحوه جمع‌آوری اطلاعات، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، ابزارهای اندازه‌گیری (روایی و پایایی وسایل و ابزارها)، آزمون‌های آماری و سطح معنی داری و نرم افزارهای مورد استفاده، گزارش شود.

 

یافته ­های پژوهش (B Titr 12)

 • متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با فونت B Mitra و اندازه قلم 13 و فونت انگلیسی  Times New Roman 11 تک فاصله (Single Space) تهیه شود.
 • شامل شرح کامل نتایج و یافته‌های پژوهش می باشد. نتایج تحقیق با توجه به اصول علمی به صورت کاملا شفاف و روشن می بایست ارائه گردند.
 • ارائه نتایج دقیق شامل گزارش عدد با درصد، گزارش میانگین با حدود اطمینان، ذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها بالاخص مقدار دقیق سطح معناداری به عنوان مثال (0.001=P  ) در آزمون های آمار استنباطی ضروری می باشد.
 • جدول ها، شکل ها و نمودارها، باید همگی ابتدا در متن استناد شده و سپس آورده شود.
 • تمامی شکل‎ها، نمودارها و تصاویر با واژه "شکل" نام گذاری شده باشد. عنوان و شماره شکل یا نمودار در پایین شکل به‎صورت وسط چین (با فونت B Mitra و اندازه قلم 10 پررنگ) تایپ و به ‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری ‌شوند.

شکل 1. (به عنوان نمونه)

 • عنوان و شماره جدول ها در بالای جدول و به شکل وسط چین (با فونت B Mitra و اندازه قلم 10 پررنگ) تایپ و به‎ترتیب از 1 شماره‌گذاری شود و بدون ستون باشد. جدول‌ها در داخل متن و پس از جایی که به آنها اشاره شده، درج شوند.
 • اعداد درون شکل یا جدول ها به فارسی و با اعشار قید شود.
 • کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به‎صورت راست­چین یا وسط‎چین، (با فونت B Mitra و اندازه قلم 10 و نازک) و اگر لاتین باشند به‎صورت چپ­چین (با فونت Times New Roman اندازه قلم 8) تایپ شوند.
 • بیان واحد کمیت‌ها در جدول الزامی است.
 • هر جدول با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد و نیز اگر جدول­ها از مرجعی برداشت شده‎اند، باید شمارۀ مرجع به روش APA در انتهای عنوان جدول آورده شود.

 

 

 

 

جدول 1. (به عنوان نمونه)


متغیرها

سؤالات

نسبت بحرانی

بار عاملی

واریانس مستخرج از سازه‌ها

پایایی ترکیبی

آلفای کرونباخ

مسئولیت اجتماعی

سؤال 1

13/2

48/0

50/0

79/0

77/0

سؤال 2

74/9

72/0

سؤال3

04/9

77/0

سؤال 4

23/20

83/0

نگرش زیست‌محیطی

سؤال 1

06/23

84/0

66/0

94/0

92/0

سؤال 2

00/25

82/0

سؤال 3

08/29

87/0

سؤال 4

95/18

84/0

سؤال 5

36/22

84/0

سؤال 6

02/13

76/0

سؤال 7

65/21

83/0

سؤال 8

45/9

69/0

 

 

 

 

 

 

 

بحث و نتیجه گیری(B Titr 12)

 • متن اصلی مقاله به‎صورت تک‎ستونی با فونت B Mitra و اندازه قلم 13 و فونت انگلیسی  Times New Roman 11 تک فاصله (Single Space) تهیه شود.
 • در این قسمت به بحث و مقایسه نتایج و یافته‏های خود با پژوهش‏های پیشین و بر مبنای مبانی نظری، توجیه و تفسیر موارد مشترک و مورد اختلاف با تحقیقات قبلی پرداخته و سپس جمع‌بندی و نتیجه‌گیری، شود.
 • در پایان نیز دو یا سه پیشنهاد کاربردی و عملیاتی ارائه شود.

 

تقدیر و تشکر(B Titr 12)

در اینجا می توانید از سازمان و یا کسانی که در انجام این پژوهش به شکل مادی یا معنوی شما را یاری رسانده اند، تشکر و قدردانی نمایید ( فونت B Mitra  و اندازه قلم 13 و نازک)

 

References

 • برای منبع ‎دهی از روش استنادی انجمن روانشناسان آمریکا (APA) استفاده کنید. می‎توان برای افزایش بهره‎وری و راحتی در این‎کار از نرم­افزار WORD یا EndNote یا Mendeley استفاده کرد.
 • روش منبع دهی داخل متن نیز بر اساس روش APA بوده و تمامی اسامی (فقط نام خانوادگی) به شکل فارسی و همراه با سال خواهد آمد؛ حتی اسامی نویسندگان خارجی. (آندرف، 2002)
 • برای منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همکاران استفاده نکنید و تمام نام خانوادگی نویسندگان و پژوهشگران را بنویسید مگر اینکه افراد بیشتر از 3 نفر باشند.
 • در پایان متن در قسمت "References" علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند و در انتهای آن (In Persian) داخل پرانتز آورده شود .
 • منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب و به شکل هایپر لینک آورده شوند.

 

 

شرح صحیح منبع دهی در داخل و انتهای مقاله

نوع منبع

در داخل متن

در فهرست منابع

مقالۀ فارسی و انگلیسی

(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی تمام نویسندگان تا سه نفر، سال)

(نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم، نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام نشریه ، دوره (شماره)، صفحه پایان مقاله ـ صفحه شروع مقاله.

نمونۀ مقاله فارسی

(تقوا، منصوری و فیضی، 2016)

تقوا، محمد؛ منصوری، علی؛ فیضی، کریم و اخگر، بهاره (2016). کشف تقلب در تراکنش‏های کارت‏های بانکی با استفاده از پردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده. مدیریت فناوری اطلاعات، 8(3)، 477-498.

نمونۀ مقاله انگلیسی

(کردلا و ایناکا، 2010)

Cordella, A. & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19 (4), 52–66.

نمونۀ مقاله فارسی ترجمه شده

(مقیمی و اعلایی اردکانی، 2011)

Moghimi, M. & Alaei Ardakani, M. (2011). Measuring good goverance factors and e-government role in enhancing it. Journal of Information Technology Management, 19 (4), 171–188. (in persian)

کتاب فارسی و انگلیسی

(نام خانوادگی نویسندۀ اول و نام خانوادگی سایر نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات)

نام خانوادگی نویسندۀ اول، نام همان نویسنده.، و  نام خانودگی نویسندۀ دوم نام همان نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب. شهر:  ناشر.

نمونۀ کتاب فارسی

(سیدجوادین، 2004: 53-82)

Seyed Javadein, S. R. (2004). Fundamentals of human resources management. Tehran, University of Tehran press (UTP). (in persian)  

نمونۀ کتاب انگلیسی

(هرمن، 2010: 144)

Diaz-Rico, L. T. (2008). A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson

 

 

 

 

 

توجه :  بکارگیری حداقل 70 درصد منابع از مقالات 10 سال اخیر الزامی می باشد.

 

 

ج) اصول نگارشی:

- قبل از نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال، علامت تعجب و ... نیازی به فاصله نیست؛ اما بعد از این علائم باید یک فاصله گذاشته شود.

- هنگام استفاده از پرانتز قبل از باز شدن پرانتز و بعد از بسته شدن پرانتز از فاصله استفاده کنید، کلمه داخل پرانتز بدون فاصله به پرانتز می‎چسبد.

- برای نوشتن کلمات مرکب یا بعضی افعال و واژگان مشابه از نیم‏فاصله استفاده شود (برای مثال انسان‎ها، می‎رود، تصمیم‎گیری، اندازه‎گیری، بهره‎مند، منطقه‎ای، همان‎گونه و...) [برای مثال می خواهم (غلط) می‎خواهم (درست)] برای ایجاد نیم‌فاصله در نرم‏افزار WORD الزاماً و حتماً از (CTRL + Shift + 2) استفاده کنید.

- به جای استفاده از علامت (%) در متن از کلمه درصد استفاده کنید. مانند : 25‎ درصد

- کلماتی که تنوین دارند، حتماً به شکل صحیح نوشته شوند. مانند: حتماً، الزاماً و ....

- کلماتی که نوشتن آنها به همزه هست، حتماً رعایت شود. مانند: مؤثر، تأیید، تأثیر، مسأله، مسئولیت و ....

- براساس دستورالعمل جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی از به کار بردن (ه‌ی) خودداری فرمایید.

- برای واژه‌ها و نام‌های خارجی، در حد امکان از معادل‌های فارسی مصطلح و مصوب استفاده کنید. در مورد نام‌های خارجی ضروری و غیرمتداول یا معادل‌های غیرمصطلح فارسی، فقط در اولین ارجاع و بلافاصله پس از بیان این‎گونه واژه‌ها، معادل لاتین آن را به‎صورت زیرنویس در پایین همان صفحه قید نمایید.

- برای نمایش روابط و فرمول­های ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده شود. در ستون سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط نوشته شود. (استفاده از Microsoft Equation در نوشتن فرمول­ها الزامی است). در صورتی که فرمول­ ها در محیط word نسخه 2007 تهیه شوند فایل ارسالی باید با پسوند *.docx ذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمول­ها به عکس جلوگیری شود.