نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه علوم انسانی، ارتباطات زیست‌محیطی، دانشگاه فرارا، ایتالیا

چکیده

مقدمه: اگرچه تصویر رسانه‌ای از ورزش در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی تصویری مردانه است، بسیاری از زنان با گسترش توانایی خود در رشته‌های مختلف ورزشی موفق شده‌اند برداشت‌ها از توانایی بدنی زنان را تغییر دهند. با این حال همچنان در ایران ورزش قهرمانی بانوان مورد توجه رسانه‌ها نبوده و پوشش رسانه‌ای وضعیت مطلوبی ندارد که این وضعیت، شرایط رشد و توسعۀ ورزش زنان را دچار پیچیدگی‌های بسیاری می‌کند.
روش پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی الگوی پوشش رسانه‌ای ورزش قهرمانی بانوان در ایران با استفاده از روش کیفی داده‌بنیاد برگرفته از نظریۀ اشتراوس و کوربین انجام گرفت. با توجه به استفاده از رویکرد هدفمند و به‌کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با 22 نفر از متخصصان ورزش زنان انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق موانع فرهنگی، فقدان بازاریابی ورزشی، جامعه‌پذیری و نبود راهبرد برنامه‌سازی در رسانه را به‌عنوان عوامل علی شناسایی کرد. در این تحقیق همچنین شرایط زمینه‌ای سقف شیشه‌ای، عوامل مداخله‌گر سیاسی، ایدئولوژیکی، عوامل قانونی-اجرایی شناسایی شد و فقدان راهبرد بازاریابی ورزشی، آنتی‌فمینیسم ورزشی به‌عنوان راهبرد و فرهنگ‌سازی، اخلال در مدیریت ورزشی، فرصت‌سازی در رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان پیامدهای پوشش فعلی رسانه‌ای ورزش زنان به‌دست‌ آمد.
نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه رسانه‌های جمعی برنامه و راهبرد مشخص و مطلوبی برای نمایش ورزش زنان ندارند، رسانه‌های اجتماعی جایگاه ویژه‌ای برای زنان ورزشکار پیدا کرده و توانسته‌اند زنان را در معرفی الگوی ورزش زنان، جذب مخاطب، ایجاد انگیزه، معرفی رشته‌های ورزشی و پیگیری رویدادهای ورزشی زنان تا میزان مشخصی به مقصود خود برسانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Conceptual Model of Media Coverage of Iranian Female Athletes

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Ahmadi 1
  • Yasamin Molana 2

1 Department of Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Humanism, Environmental Communication, Ferrara University, Italy

چکیده [English]

Introduction:  Many women have expanded their abilities in diverse sports. However, these achievements could not have impacted the media coverage of professional women's sports in Iran and it is still not appropriate.
Methods: Therefore, the purpose of this study was to identify the sport of women's championship media coverage pattern in Iran using a qualitative Grounded method based on the theory of Strauss and Corbin (1998). Due to the purposeful use and application of theoretical saturation criteria, semi-structured interviews were conducted with 22 women sports specialists.
Results:  The research findings highlighted that several factors contribute to the mismanagement of women's sports. These factors include cultural barriers, the absence of effective sports marketing, socialization issues, and a lack of well-defined programming strategies within the media. The study identified contextual factors like the existence of a glass ceiling, and political, ideological, and legal-executive interventions as further contributing conditions. It was observed that national mass media employs strategies like the absence of sports marketing and the promotion of sports antifeminism when covering female sports. Consequently, the mismanagement of women's sports can be traced back to a shortage of media coverage. This lack of media coverage is seen as fostering a culture that opposes women's rights. In contrast, social media emerges as a potential platform for the promotion of women's sports.
Conclusion: Due to the lack of media representation, Iranian female athletes have turned to social media as a valuable platform for personal branding, boosting their motivation, expanding their fans, and attracting potential investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Championship Sports
  • Iranian Female Athletes
  • Media Coverage
  • Social Media