نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

چکیده

گرچه تصویر رسانه‌ای از ورزش در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی تصویری مردانه است، اما بسیاری از زنان با گسترش توانایی خود در رشته‌های مختلف ورزشی موفق شده‌اند برداشت‌ها از توانایی بدنی زنان را تغییر دهند. با این حال همچنان در ایران ورزش قهرمانی بانوان مورد توجه رسانه‌ها نبوده و پوشش رسانه‌ای وضعیت مطلوبی ندارد که این وضعیت، شرایط رشد و توسعه ورزش زنان را دچار پیچیدگی‌های بسیاری می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی الگوی پوشش رسانه‌ای ورزش قهرمانی بانوان در ایران با استفاده از روش کیفی داده بنیاد بر گرفته از نظریه اشتراوس و کوربین (1998) انجام شد. با توجه به استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 15 نفر از متخصصان ورزش زنان انجام شد. نتایج این تحقیق موانع فرهنگی، فقدان بازاریابی ورزشی، جامعه پذیری و نبود استراتژی برنامه‌سازی در رسانه را به عنوان عوامل علی شناسایی کرد. در این تحقیق همچنین شرایط زمینه‌ای سقف شیشه‌ای، عوامل مداخله‌گر سیاسی، ایدئولوژیکی، عوامل قانونی-اجرایی شناسایی شد و فقدان استراتژی بازاریابی ورزشی، آنتی فمینیسم ورزشی به عنوان راهبرد و فرهنگسازی، اخلال در مدیریت ورزشی، فرصت‌سازی در رسانه‌های اجتماعی به عنوان پیامدهای پوشش فعلی رسانه‌ای ورزش زنان بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Conceptual Model of Media Coverage from Iranian women athletes

نویسندگان [English]

  • mehrdad ahmadi 1
  • Yasamin molana 2

1 Assistant Professor of Payam e Noor University

2 M.A in Media Management

چکیده [English]

Although female athletes have received minimal recognition in the male-dominated world of sports, many women have expanded their abilities in diverse sports. Also, pioneer females led to have paved the way for other women in their field to have succeeded in capturing perceptions of women's physical fitness, to change. However, these achievements could not have impacted the media coverage of professional women's sports in Iran and it is still not appropriate. Therefore, the purpose of this study was to identify the sport of women's championship media coverage pattern in Iran using a qualitative Grounded method based on the theory of Strauss and Corbin (1998). Due to the purposeful use and application of theoretical saturation criteria, semi-structured interviews were conducted with 15 women sports specialists. The results of this study identified cultural barriers, lack of sports marketing, socialization, and lack of programming strategy in the media as factors affecting. The study also identified background conditions of the glass ceiling; political, ideological, legal-executive intervention factors and the lack of sports marketing strategy, sports antifeminism as a strategy and culture, disruption of sports management, social media opportunities as consequences of current coverage of women's sports media were obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • championship sports, cultural barriers, media coverage, social media
  • women&rsquo
  • s sports