نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دانشگاه علامه طباطبائی

3 مدیریت ورزشی،دانشکده تربیت بدنی،دانشگاه آزاد،کرج،ایران

چکیده

این تحقیق از نوع پژوهش های کاربردی-توسعه‌ای و از نظر میزان نظارت بر متغیرها و تحلیل داده‌ها، توصیفی-تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها ازابزارهای مرتبط از جمله SPSS،ARC GIS استفاده شده است. در فرایند اجرای پروژه داده ها بر اساس اهداف پروژه از 1- شبکه راه‌های شهر تهران و شبکه دسترسی شهر تهران 2- نقشه‌ی فضاهای ورزشی شهر تهران به عنوان مرکز خدمات بر روی شبکه دسترسی3- نقشه کاربری اراضی شهری مناطق ۲۲ گانه کلانشهر تهران بویژه کاربری مسکونی 4- سایر دادهای جغرافیای مربوط به مرز مناطق شهر تهران مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که منطقه 1۰ با ۸۶ درصد بالاترین سطح پوشش خدمات فضای ورزشی را داراست و بعد از آن مناطق ۶، ۱۴، ۸ و ۳ به ترتیب با ۸۴، ۸۰، ۷۹، و ۷۷ درصد در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. مناطق 21 و 22 با وجود سرانه بالای فضای ورزشی از توزیع مناسبی برخوردار نبوده و دارای کمترین سطح پوششی از خدمات فضای ورزشی هستند و مناطق ۱۸، ۵ و ۴ به ترتیب با ۳۵، ۴۳ و ۵۷ درصد دارای کمترین سرویس دهی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of the level of access to sports uses Based on data from Tehran

نویسندگان [English]

  • aram moradi 1
  • Alireza Dabir 2
  • seyednemat khalifeh 3

1 Faculty member

2 Allameh Tabataba'i University

3 Sports Management, Faculty of Physical Education, Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The study is an applied research and for the monitoring of variables and data analysis, descriptive and analytical. For data analysis SPSS and ARC GIS were used. The data used in the process of implementing the project based on project objectives:1- Road network in Tehran and Network Access.2- Map of sports spaces in Tehran as a service center on the Network Access 3- Urban land use map of the Tehran Especially residential 4- Other data related geography. All results showed that District 10 to 86 percent, the highest level of sport's coverage area and then the 6, 14, 8 and 3 respectively with 84, 80, 79, and 77 percent in the next category located. Regions 21 and 22 were not well distributed despite high per capita sports area with minimum coverage level of service sports space. After this, regions 18, 5 and 4, respectively 35, 43 and 57 percent of the least important loss of service. in the region of 21 only 43 percent of the residential land use sports spaces located in the service area. And then 22 and 5 least favorite areas in the distribution of its sports spaces. Region 8 with 96% And District 10 to 99% Have the highest proportion of residential land use in the coverage of sports spaces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal access
  • network analysis
  • spatial analysis
  • sports spaces
  • Tehran