نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

2 دانشگاه الزهرا

3 دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

10.22059/jsm.2022.346818.3004

چکیده

وجود بحران در هر سازمان ورزشی، از جمله باشگاه‌های فوتبال، شرایط نامطلوب و استرس‌زایی را به همراه خواهد داشت. لذا، لازم است نهادها و سازمان‌های ورزشی، بر اساس درک شرایط و ابعاد فاجعه، ظرفیت مقاومت در برابر بحران‌ها را در خود ایجاد کنند. هدف از انجام این پژوهش، مطالعۀ ابزارهای مقابله با بحران‌های اجتماعی-اقتصادی در باشگاه‌های فوتبال بود که برای انجام آن از روش تحقیق کیفی و نوع مرور نظام‌مند با رویکرد داده بنیاد استفاده شد. از 38 سند شناسایی شده ۱۳۴ کدباز و ۴ مفهوم شناسایی شدند. بر اساس یافته‌های پژوهش، ابزارهای شناسایی‌شده برای مواجهه با بحران‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی در چهار مقولۀ «تاب‌آوری و سازگاری»، «توسعۀ زیرساخت‌ها»، «اقدامات مالی» و «مدیریت بحران» شناسایی شدند. همچنین، یافته‌ها نشان داد، مدیریت بحران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌کارها در جهت پیشگیری و مواجهه با بحران‌های اجتماعی‌ـ‌اقتصادی است. به‌علاوه، برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران نقش مهمی در کوچک ماندن دامنۀ بحران و کنترل سریع آن است. بنابراین، آگاهی و شناخت مدیران سازمان‌های فوتبالی نسبت به مدیریت بحران و اهمیت برنامه‌ریزی برای بحران‌های اجتماعی‌ـاقتصادی، گامی مؤثر در فرآیند پیش‌بینی، پیشگیری از وقوع، مواجهه و مداخله در بحران و سالم‌سازی فضای سازمان بعد از وقوع آن است.پیشنهاد می شود تا مدیران در زمینه اقدامات مرتبط با فشارهای داخلی و خارجی به افزایش شفافیت فرایندهای داخل سازمانی، مقابله با جاه طلبی های مالکان، ‌فشارهای سیاسی دولت‌ها، جوامع، سازمان لیگ و شرکا اشاره نمود. همچنین لازم است برنامه متقنی در برابر فشارهای سازمان‌های نظارتی و نیز نهادهای قانونی تدوین و اماده اجرا داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study on Socio-Economic Crises and Solutions in Football Clubs

نویسندگان [English]

  • Azadeh Emrani 1
  • zhaleh Memari 2
  • Abbas Rezaei Pandari 3

1 MSc, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 sport management Alzahra University

3 PhD in Management, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The existence of a crisis in any sports organization, including football clubs, will lead to unfavorable and stressful conditions. It is necessary for officials, structures, institutions, and sports organizations, based on understanding the conditions and dimensions of the disaster, to develop the capacity to withstand crises. The purpose of this study was to study the tools to deal with socio-economic crises in football clubs, which was done using a qualitative research method and a systematic review with a data-based approach. In the 38 identified documents, we achieved 134 open codes and 4 concepts. The identified tools were dealing with socio - economic crisis in the four categories of "resilience and adaptability", "infrastructure development", "financial measures" and "crisis management. Also, crisis management was identified as one of the most important strategies to the prevention and confrontation of socio - economic crises. Crisis management plays a large role in keeping the scope of the crisis small and controlling it quickly. Crisis management planning play an important role in keeping the scope of the crisis small and in controlling it quickly. Therefore, awareness and recognition of managers of football organizations about crisis management and the importance of planning for socio-economic crises, an effective and useful step in the process of predicting and preventing crises, dealing with crisis and recovery after There is a crisis.In the fields related to internal and external pressures, managers can point to increasing the transparency of internal organizational processes, dealing with the ambitions of owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crisis Management
  • disaster
  • Mess
  • Prevention
  • Systematic review