دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. طراحی مدل پیامدهای جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

سجاد سروش؛ سیدنصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی


2. شناخت و اولویت‌بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی


3. بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

مهدی عباسیان؛ سید حسین مرعشیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی


4. تبیین وضعیت امنیت ورزشگاه های فوتبال ایران با تاکید بر نقش عوامل برگزاری مسابقات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1400

توحید ابدالی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زینت نیک آیین


5. برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

راضیه گیوی؛ حسین عیدی


6. تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

سولماز شمالی؛ سارا کشکر


7. مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1400

بهنام نقی پور گیوی؛ امیرحسین منظمی؛ سید محسن اسلامی شهر بابکی


8. بررسی جایگاه تولید علم در مراکز، گروه ها و دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

رضا رجبی؛ سپیده فهیمی فر؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ فرهاد رجبی


9. پایش چالش‌های استراتژیک ناشی از پاندمی کووید-19 در فدراسیون-های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

جواد شهلایی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ فرزاد غفوری؛ فرزانه مظلومی سوینی


10. ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

محمد پورپناهی کل تپه؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی


11. طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

احمد نصرالهی قدیم؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


12. ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

فروغ نقوی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


13. تحلیل وضعیت عوامل موثر بر توسعه فضای ورزشی شهر تهران و ارائه راهکارهای مناسب با تاکید بر اقتصاد مقاومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1400

صادق رضائی؛ ابوالفضل فراهانی؛ علی اصغر درودیان؛ علی محمد صفانیا


14. هنجاریابی پرسشنامه نزاکت ورزشی در میان دانشجویان (مطالعه‌ی موردی: دانشجویان دانشگاه گلستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1400

سینا پیغمبری؛ جلال کریمی؛ غلامرضا خوش فر


15. ارائه مدل پویای مدیریت استعداد برای سیاست گذاری آینده نگارانه (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

فاطمه پژوهان؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سعید جهانیان


16. طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری


17. ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

زینب نقی لو؛ فرشته کتبی؛ مجید نامور


18. شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1400

فروغ فلاح آشنا آباد؛ عباس نظریان مادوانی؛ رسول نوروزی سید حسینی


19. رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهرشیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1400

محمدصادق افروزه؛ حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد فیروزیان


20. شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

مهدی سلیمی؛ محمد کشتی دار؛ زهرا سادات میرزازاده؛ امید علی خوارزمی؛ سیدمرتضی عظیم زاده


21. راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


22. تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

ناصر شهریاری؛ سعید تابش؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


23. کووید-19 و چالش های اقتصادی پیش روی مربیان زن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

طیبه زرگر؛ حسین زارعیان؛ پدیده بلوری زاده


24. الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

علی خالدی فرد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی


25. شناسایی نقش های رسانه در توسعه ورزش با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

مهرداد احمدی؛ ماریا ذوالفقاری


26. ارائه مدل چند سطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

عبدالرحیم خداجو؛ مسعود نادریان جهرمی؛ حسین دست برحق؛ محمد صادق افروزه


27. مطالعه و تحلیلی بر عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای ورزشی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

ریحانه صالح نیا؛ حسین بخشنده؛ مینا حکاک زاده


28. نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

امیر رحیمی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ احمد رجبی؛ محمدرضا میری


29. چالش‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در مراحل‌مختلف‌زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

جمال الدین شریعتی؛ رحیم خسرومنش؛ آمنه اسدالهی


30. بهبود سامانة مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

سعید کعبى پور؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


31. الگوی BCC درتحلیل پوششی داده ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیات های ورزشی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

حسن اسحاقی کناری؛ محمد حامی


32. شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

جمال الدین شریعتی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ رحیم خسرومنش


33. شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مقصود نجفی کلوری؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محسن باقریان فرح آبادی


34. طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مریم خارکن؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین زارعیان


35. طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد صادق وقار


36. شناسایی راهکارهای توسعه بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

هدایت ممبینی؛ شهرام علم؛ زهرا هژبرنیا؛ مهدی رسولی


37. طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

آمنه اسدالهی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زینت نیک آیین؛ علی زارعی


38. ارائه مدل ورزش و تربیت بدنی درتمدن نوین اسلامی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

عباس علائی مقدم؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سید عباس بی نیاز


39. ارائه مدل ارتباطی مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در کارکنان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

محمد حمیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


40. استراتژی‌های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسأله پاندمی کووید-19 با روش مک‌تور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

محمدحسن فردوسی؛ جواد شهولی کوه شوری


41. بررسی نقش سبک های رهبری مربیان بر توسعه فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

سیدجلیل میریوسفی؛ عفت جهاندیده


42. ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

مسعود آقایی؛ زهراسادات میرزازاده؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده


43. ارائه مدل سیستم پویای صنعت ورزش ایران برای دوران پساکرونا با رویکرد نظریه آشوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

احسان محمدی ترکمانی؛ محمد حیدری؛ مجید جاوید؛ محمد بیات


44. نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی در توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی؛ شیده روزبه تهرانی


45. طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ سعید جعفری؛ حسین زارعیان


46. نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

امیر حسام رحیمی؛ احمدعلی آصفی


47. مدلسازی نقش تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر عملکرد کسب و کارهای ورزشهای الکترونیکی با میانجیگری رفتار خرید

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

حسین عبدالملکی؛ عباس خدایاری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


48. رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

رقیه سرلاب؛ حوریه دهقانپوری؛ شعله خداداد کاشی


49. ارائة مدل توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مجتبی کرمی تیره شبانکاره؛ احمد ترک فر؛ سید محمد علی میرحسینی؛ لیلا سادات جمشیدیان


50. ارائه الگوی برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم


51. بررسی اثرات برندسازی مقصد بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی گری بسترهای اقتصادی در استان‌های جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

زهرا حسن شاهی؛ لیلا سادات جمشیدیان؛ احمد ترک فر


52. طراحی مدل مفهومی هویت برند ورزش شهروندی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

احسان حسن نژاد شاندیز؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ سید مرتضی عظیم زاده


53. عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

رقیه سرلاب؛ لیلا غلامی حیدریانی؛ محمد سرلاب


54. شناسایی ابعاد و شاخص‌های ارزیابی هیئت‌ مدیره باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

فاطمه احمدی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ جاوید رنجبر؛ فاطمه محدث


55. ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

مهدی سلیمی؛ محبوبه خداپرست؛ جواد محمدی


56. فراتحلیل چهار دهه پژوهش در ارتباط با موانع وچالش‌های ارتقاء زنان در پست‌های مدیریت ورزشی در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

زهرا جامی عابد مقدم؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده


57. علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

محسن صادقیان؛ قدرت الله باقری؛ حمید رودباری؛ علی صابری


58. تحلیل گفتمان غالب بر ورزش قهرمانی بانوان کشور (با تأکید بر فضای قهرمانی دهه 90)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

متین طالقانی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ اصغر مهاجری


59. تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولین بر مبنای رویکرد S7( مطالعه موردی: سوپر لیگ والیبال نشسته کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

حمیدرضا قزلسفلو؛ ناصر بای؛ علی چوری


60. اثرحمایت سازمانی و سرمایه های روانشناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

محسن کرمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


61. مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

محمود بهره مند؛ محمد کشتی دار؛ مینا مستحفظیان؛ جهانگیر کریمیان


62. طراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (پیش‌آیندها و پس آینده‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حمزه عیسی زاده؛ قدرت الله باقری راغب؛ اسدالله کردناییج؛ آصف کریمی؛ مرتضی سلطانی


63. اثر مداخله آموزشی مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حمیدرضا میرصفیان؛ اسماعیل امیری؛ احمدعلی آصفی


64. اثر ملی‌گرایی، قوم‌گرایی و جهان شهرگرایی مصرفی بر ترجیح خرید برندهای ورزشی داخلی به خارجی در میان دانشجویان: نقش میانجی کیفیت عملکرد محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

شکوفه درسازان؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی