دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی مدل پیامدهای جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

سجاد سروش؛ سیدنصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی


شناخت و اولویت‌بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

رسول فرجی؛ مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی


بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در رسانه‌های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

مهدی عباسیان؛ سید حسین مرعشیان؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی


برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

راضیه گیوی؛ حسین عیدی


تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

سولماز شمالی؛ سارا کشکر


ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1400

محمد پورپناهی کل تپه؛ پریوش نوربخش؛ مهوش نوربخش؛ حسین سپاسی


طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1400

احمد نصرالهی قدیم؛ حمید قاسمی؛ ابوالفضل فراهانی


ساخت و اعتباریابی مقیاس تصویر برند ورزشکار ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

فروغ نقوی؛ فرشاد تجاری؛ علی زارعی


ارائه مدل پویای مدیریت استعداد برای سیاست گذاری آینده نگارانه (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

فاطمه پژوهان؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سعید جهانیان


طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری


ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1400

زینب نقی لو؛ فرشته کتبی؛ مجید نامور


شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان های ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1400

فروغ فلاح آشنا آباد؛ عباس نظریان مادوانی؛ رسول نوروزی سید حسینی


رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهرشیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1400

محمدصادق افروزه؛ حمید رضا صفری جعفرلو؛ محمد فیروزیان


شناسایی عوامل مؤثر بر برندسازی ورزشی شهر مشهد: یک مطالعه کیفی به شیوه تحلیل محتوا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

مهدی سلیمی؛ محمد کشتی دار؛ زهرا سادات میرزازاده؛ امید علی خوارزمی؛ سیدمرتضی عظیم زاده


راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

شهناز کریمیان؛ اسرا عسکری؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه


تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

ناصر شهریاری؛ سعید تابش؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1400

علی خالدی فرد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی


شناسایی نقش های رسانه در توسعه ورزش با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

مهرداد احمدی؛ ماریا ذوالفقاری


ارائه مدل چند سطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مرداد 1400

عبدالرحیم خداجو؛ مسعود نادریان جهرمی؛ حسین دست برحق؛ محمد صادق افروزه


مطالعه و تحلیلی بر عوامل مؤثر بر صادرات کالاهای ورزشی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

ریحانه صالح نیا؛ حسین بخشنده؛ مینا حکاک زاده


نقش تعدیل گر بازاریابی کارآفرینانه در ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد کسب و کارهای ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

امیر رحیمی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ احمد رجبی؛ محمدرضا میری


چالش‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در مراحل‌مختلف‌زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1400

جمال الدین شریعتی؛ رحیم خسرومنش؛ آمنه اسدالهی


بهبود سامانة مدیریت اطلاعات منابع انسانی و فیزیکی ورزش دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1400

سعید کعبى پور؛ فریده اشرف گنجویی؛ علی زارعی


الگوی BCC درتحلیل پوششی داده ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیات های ورزشی استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

حسن اسحاقی کناری؛ محمد حامی


شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1400

جمال الدین شریعتی؛ جبار سیف پناهی شعبانی؛ رحیم خسرومنش


شاخص‌ها و مؤلفه‌های اثرگذار بر فساد مالی در صنعت ورزش ایران (اکتشاف و روایی سنجی با رویکرد آمیخته)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مقصود نجفی کلوری؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی؛ محسن باقریان فرح آبادی


طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1400

مریم خارکن؛ رضا اندام؛ حسن بحرالعلوم؛ حسین زارعیان


طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد صادق وقار


شناسایی راهکارهای توسعه بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

هدایت ممبینی؛ شهرام علم؛ زهرا هژبرنیا؛ مهدی رسولی


طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1400

آمنه اسدالهی؛ حمید سجادی هزاوه؛ زینت نیک آیین؛ علی زارعی


ارائه مدل ورزش و تربیت بدنی درتمدن نوین اسلامی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

عباس علائی مقدم؛ مهدی نادری نسب؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ سید عباس بی نیاز


ارائه مدل ارتباطی مدیریت استعداد و سرمایه اجتماعی در کارکنان معاونت تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

محمد حمیدی؛ مهرزاد حمیدی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


استراتژی‌های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسأله پاندمی کووید-19 با روش مک‌تور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

محمدحسن فردوسی؛ جواد شهولی کوه شوری


بررسی نقش سبک های رهبری مربیان بر توسعه فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

سیدجلیل میریوسفی؛ عفت جهاندیده


ارائه مدل نقش توسعه پایدار درتحقق اهداف کارآفرینی ورزشی ایران با تاکید بر تجربه کسب و کار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

مسعود آقایی؛ زهراسادات میرزازاده؛ مهدی طالب پور؛ سید مرتضی عظیم زاده


نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی در توسعه پایدار شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1400

احمد محمودی؛ سحر پیرجمادی؛ شیده روزبه تهرانی


طراحی نقشه راهبردی فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1400

نازنین راسخ؛ محمد جوادی پور؛ سعید جعفری؛ حسین زارعیان


نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

امیر حسام رحیمی؛ احمدعلی آصفی


رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

رقیه سرلاب؛ حوریه دهقانپوری؛ شعله خداداد کاشی


ارائة مدل توسعة حکمرانی داده محور در ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مجتبی کرمی تیره شبانکاره؛ احمد ترک فر؛ سید محمد علی میرحسینی؛ لیلا سادات جمشیدیان


ارائه الگوی برند‌سازی صنعت پوشاک ورزشی ایران با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

مجتبی جودی؛ مهدی نادری نسب؛ رحیم رمضانی نژاد؛ وحید مقدم


بررسی اثرات برندسازی مقصد بر توسعه گردشگری ورزشی با نقش میانجی گری بسترهای اقتصادی در استان‌های جنوب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

زهرا حسن شاهی؛ لیلا سادات جمشیدیان؛ احمد ترک فر


طراحی مدل مفهومی هویت برند ورزش شهروندی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1400

احسان حسن نژاد شاندیز؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ سید مرتضی عظیم زاده


عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1400

رقیه سرلاب؛ لیلا غلامی حیدریانی؛ محمد سرلاب


فراتحلیل چهار دهه پژوهش در ارتباط با موانع وچالش‌های ارتقاء زنان در پست‌های مدیریت ورزشی در کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

زهرا جامی عابد مقدم؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده


تحلیل گفتمان غالب بر ورزش قهرمانی بانوان کشور (با تأکید بر فضای قهرمانی دهه 90)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1400

متین طالقانی؛ زهرا حضرتی صومعه؛ اصغر مهاجری


تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولین بر مبنای رویکرد S7( مطالعه موردی: سوپر لیگ والیبال نشسته کشور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

حمیدرضا قزلسفلو؛ ناصر بای؛ علی چوری


اثرحمایت سازمانی و سرمایه های روانشناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

محسن کرمی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


مدلسازی عوامل موثر بر برندسازی ویژگی‌های شخصیتی داوطلبان ورزشی در رویدادهای ورزشی دانشگاهی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مهر 1400

محمود بهره مند؛ محمد کشتی دار؛ مینا مستحفظیان؛ جهانگیر کریمیان


طراحی و تدوین مدل چابکی استراتژیک در کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی (پیش‌آیندها و پس آینده‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حمزه عیسی زاده؛ قدرت الله باقری راغب؛ اسدالله کردناییج؛ آصف کریمی؛ مرتضی سلطانی


اثر مداخله آموزشی مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حمیدرضا میرصفیان؛ اسماعیل امیری؛ احمدعلی آصفی


اثر ملی‌گرایی، قوم‌گرایی و جهان شهرگرایی مصرفی بر ترجیح خرید برندهای ورزشی داخلی به خارجی در میان دانشجویان: نقش میانجی کیفیت عملکرد محصول

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

شکوفه درسازان؛ شهاب بهرامی؛ بهرام یوسفی


مطالعه تطبیقی وضعیت مدیریت منابع مالی ورزش‌های پارالیمپیکی ایران و کشورهای منتخب: با رویکرد جبر بولی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آبان 1400

محمدحسن کشاورزترک؛ حمید قاسمی؛ لقمان کشاورز


آسیب‌شناسی فرآیند آموزش اعضای هیئت علمی تربیت بدنی در دانشگاه های آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

نبی اله محمدی


شناسایی و اولویت بندی ذینفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

محمد مرادی؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ رحیم رمضانی نژاد


طراحی مدل بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

اکبر شیخ محمدی دیزجی؛ آزاده سیدعالی نژاد؛ سیروس احمدی


برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

حامد نظرویسی؛ مظفر یکتایار؛ حمید قاسمی


طراحی مدل پارادایمی چالش‌های تورهای گردشگری ورزشی و ارائة راهکارهای پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

سیده فاطمه بدیعی نامقی؛ زین العابدین فلاح؛ طاهر بهلکه؛ اسرا عسگری


آسیب‌شناسی فرآیند خرید تجهیزات و وسایل ورزشی در مدارس دولتی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی امانی سامانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی


مدل‌سازی تأثیر بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد شرکت ها با نقش میانجی قابلیت های بازاریابی در بخش تولیدی صنعت ورزش ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

مصطفی فلاحی؛ مهدی کهندل؛ سید نعمت خلیفه؛ مهوش نوربخش


طراحی مدل توسعه راهبردهای پایدار برای رویدادهای ورزش دانش‌آموزی مبتنی بر برنامه‌ریزی سناریو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

داود لطفی سدهی؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد


طراحی مدل فرصت‌ها و چالش‌های استفاده از بازاریابی چریکی در ورزش ایران همراه با راهکارهای پیشنهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1400

عبدالمجید دوراندیش؛ سید محمد علی میرحسینی؛ احمد ترک فر


تحلیل پراکندگی و ارزیابی میزان دسترسی به کاربری های ورزشی بر پایه داده های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

آرام مرادی؛ علیرضا دبیر؛ سید نعمت خلیفه


تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری و تغییر سازمانی در مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی: نقش میانجی‌گر هوش استراتژیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

ایمان صفائی؛ الهه حیدریان بایی


ارائه الگوی مفهومی پوشش رسانه‌ای ورزش قهرمانی بانوان در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1400

مهرداد احمدی؛ یاسمین مولانا


واکاوی تجربیات زیسته اساتید علوم ورزشی از چالش‌ها و رهاوردهای آموزش مجازی در دوره همه‌گیری کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

مهدی بشیری؛ صبا دیبائی؛ بهبود یاری قلی؛ رسول فرجی؛ سپیده شبانی


طراحی مدل توسعة صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

محمدرضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کورش ویسی


تاثیر مسئولیت اجتماعی باشگاه پرسپولیس بر رفتارهای حمایتی با نقش میانجی نگرش هواداران: نقش تعدیل گر عدالت اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

شاهو زمانی دادانه؛ محمدرضا اسمعیلی؛ علی زارعی


شناسایی عوامل مؤثر در توسعه ورزش و فعالیت‌بدنی کودکان (یک مدل زمینه ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

اسری ارشاد؛ مریم عزیزیانی؛ احمد محمودی


تبیین وضعیت امنیت زیرساخت های ورزشگاه های فوتبال ایران با تاکید بر فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

توحید ابدالی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ زینت نیک آیین


طراحی مدل بهبود مدیریت جهادی بر پایة رهنمود های رهبر انقلاب در ورزش کشور با رویکرد طرح‌های آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

جلال عزیزی؛ شهاب بهرامی؛ نازنین راسخ؛ محسن اسمعیلی


بازی جوانمردانۀ مالی: ابزاری موثر برای برون رفت از مشکلات مالی باشگاه های فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

علیرضا امامی فر؛ حسین عبدالملکی؛ مهوش نوربخش؛ عباس خدایاری


طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1400

شعله استاد حسن بنا؛ مجید سلیمانی؛ عادل افکار


طراحی مدل توسعه توریسم ورزشی (مطالعه موردی: حوزه قهرمانی فدراسیون کشتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1400

یاسر خالپور علمداردهی؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی


طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه ای داوران تکواندو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

زهرا شهبازنژاد گنزق؛ زهرا حاجی انزهایی؛ فریده اشرف گنجویی


آسیب‌شناسی مدیریت استراتژیک ورزش ژیمناستیک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1400

داود نصر اصفهانی؛ برزو بدری فولاد


شناسایی سندروم‌های سازمانی در هیات‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

محسن طیبی


ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی استان لرستان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

سعید علی سرلک؛ حمید فروغی پور؛ محمد نیکروان


شناسایی و رتبه بندی مولفه‌های قدرت هوشمند در ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1400

فرزاد غفوری؛ سامان مهری


طراحی مدل ساختاری تفسیری توانمندسازی منابع انسانی مبتنی بر سواد دیجیتالی در ادارات کل ورزش و جوانان کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

فرناز فروتن؛ اسماعیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ محسن منوچهری نژاد


طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

طیبه زرگر؛ استون رین


تأثیر شخصیت پویا بر کامیابی شغلی و رفتارهای خلاقانه معلمان تربیت‌بدنی استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

حمیدرضا قزلسفلو؛ محمد مهدی یازرلو؛ ناصر بای


آینده پژوهی گردشگری ورزشی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

سمانه حقیقت؛ علی صابری؛ قدرت الله باقری راغب؛ غلامرضا خاکساری


شناسایی عوامل اثرگذار بر مدیریت جمعیت انبوه در ورزشگاه‌های ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

بهروز شفقتی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی


تدوین راهبردهای کلان سیاست‌گذاری بدمینتون نخبه در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

سید بهادر زکی زاده؛ مهدی کهندل


تحلیل زمینه‌های ایجاد و توسعه کسب و کار در صنعت ورزش و تبیین عومل تسهیل‌گر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

مریم سرپیرا؛ رحیم نجف زاده؛ جعفر برقی مقدم؛ حمید جنانی


مدلسازی روابط خطی اخلاق حرفه‌ای با صلاحیت‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان فدراسیون‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

نگار رضوانی؛ مریم مختاری دینانی؛ رسول نوروزی سید حسینی


تأثیر استراتژی های بهبود خدمات با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری بر تمایلات رفتاری مشتریان باشگاه های شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

حسین‌علی سلطانی؛ کامبیز حیدرزاده؛ روح اله زابلی؛ سیاوش احمدی چهره برق


شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

عابد محمودیان؛ سعید صادقی بروجردی؛ برادلی جی بیکر


طراحی مدل مدیریت جنگ روانی در سازمان‌های ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

مصطفی مرتضوی؛ قدرت الله باقری راغب؛ علی صابری


بررسی الگوی مصرف ورزشی خانوار شهری و روستایی ایران طی سال های 1380 تا 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

فریبا عسکریان؛ فرناز فخری


شناسایی و تحلیل چالش‌های استارتاپ‌ها در حوزه کسب و کارهای ورزشی با رویکرد تحلیل مضمون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

مهدیس پرواز؛ حسین عیدی


مطالعه‌کیفی اعتیاد به ‎ورزش در بین زنان ‎ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1401

مصطفی تیموریان؛ رحیم خسرومنش


ارائه مدل جامع عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با رویکرد مرور سیستماتیک: رهیافت فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اردیبهشت 1401

بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ


طراحی مدل عوامل موثر بر مصرف ورزش منظم و پیوسته در بین دانشجویان دانشگاه‌های ‏ایران مبتنی بر نظریه شانک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

آرمان سهرابی؛ سعید صادقی بروجردی؛ بهزاد ایزدی؛ آرمان احمدی زاد


واکاوی پدیدارشناختی پیامدهای خطاهای شناختی مدیران ورزشی با کاربست مدل سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

علی قربان رستمی؛ امید صفری؛ کاملیا عبدی؛ احمد ترکفر


نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینی


ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران با روش (ISM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1401

افشین شریفی؛ شهاب بهرامی؛ حسن صفی خانی


تاثیر سرمایه‌گذاری در بازاریابی رابطه‌مند بر رضایتمندی مشتریان مجموعه‌های ورزشی شهر تهران (نقش واسطه‌ای اعتماد به برند و قدرشناسی مشتریان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

میثم شیراوند؛ حسین اکبری یزدی؛ محمد حسن پیمان فر


شناسایی مولفه‏های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائه الگوی مفهومی ( ارائه یک نظریه داده بنیاد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1401

روح الله عسگری گندمانی؛ قدرت الله باقری؛ ابراهیم علی دوست؛ محمد حسین رحمتی


مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی: رویکرد حکمرانی خوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1401

قاسم مهرابی؛ نصرالله سجادی؛ مجید جلالی فرهانی


ارائه الگو کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

عظیم صلاحی کجور؛ سید محمد حسین رضوی؛ سعید امیر نژاد؛ نصرالله محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان


عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی و ارائه راهبردهای لازم جهت اجرای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

نجمه مرادی؛ حسن قامتی؛ محمد قادرخانی


شناسایی و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌های توانمندساز آموزش رشته علوم ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1401

محمدامین صیادی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی؛ حمید قاسمی


تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

فاطمه اصغری؛ علی محمد صفانیا؛ حبیب هنری؛ محسن باقریان فرح آبادی؛ حسین پورسلطانی زرندی


طراحی مدل حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی


ارائة مدل بهبود نوآوری آموزشی معلمان تربیت‌ بدنی با استفاده از روش DEMATEL

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1401

محبوبه مهراجی؛ فرزاد غفوری؛ سارا کشگر؛ محمد جوادی پور


طراحی مدل توسعة شرکت‌های دانش‌بنیان ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در دو دهه آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

هاله حمیدپور؛ محمد حسن فردوسی؛ امیر ندری؛ محسن اسمعیلی


شناسایی و تحلیل پیشران‌های موثر بر قیمت‌گذاری بازیکنان حرفه‌ای در لیگ برتر فوتبال عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

عبدالرزاق علگم؛ مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی


تأثیر شاخص های کیفیت محیطی بر برندسازی گردشگری ورزشی دماوند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

فریبا عسکریان؛ نجف آقایی؛ محمد امین بایزیدی