آ

 • آصفی، احمدعلی نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 183-165]

 • آصفی، احمدعلی ارزیابی رفتار حفاظت زیست‌محیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار دی‌اکسید کربن (مطالعة موردی: مجموعة ورزشی ملت) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 437-412]

 • آقایی، نجف تاثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 411-395]

 • آقابابایی، ناصر آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی: رویدادهای ورزشی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 116-99]

 • آقائی شهری، ملیحه سادات عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 116-104]

ا

 • احسانی، محمد پیش‌بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک‌های مدلسازی خطی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 103-89]

 • احمدی، فاطمه شناسایی ابعاد و شاخص‌های ارزیابی هیئت‌ مدیره باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 150-131]

 • احمدی، مهرداد شناسایی نقش های رسانه در توسعه ورزش با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 249-228]

 • ایزدی شهنانی، فریده رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 41-26]

 • استاد حسن بنا، شعله طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون‌مرزی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 282-261]

 • اسحاقی کناری، حسن الگوی BCC در تحلیل پوششی داده‌ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیأت‌های ورزشی استان مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 271-250]

 • اسدالهی، آمنه چالش‌های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 133-116]

 • اسلامی شهر بابکی، سید محسن مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 457-438]

 • اسماعیلی، محمد رضا طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 42-25]

 • اسمعیلی، محسن شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 75-60]

 • اشرف گنجویی، فریده طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه‌ای داوران تکواندو [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 260-240]

 • اصغری، فاطمه تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 36-20]

 • افروزه، محمدصادق رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهرشیراز [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 82-63]

 • افروزه، محمد صادق ارائۀ مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 115-97]

 • افشاری، مصطفی آینده پژوهی در اقتصاد ورزشی ایران (مطالعه موردی: رویدادهای ورزشی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 116-99]

 • افکار، عادل طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون‌مرزی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 282-261]

 • اکبری یزدی، حسین پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران فوتبال(مطالعه موردی: باشگاه تراکتورسازی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 150-133]

 • الهی، علیرضا پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران فوتبال(مطالعه موردی: باشگاه تراکتورسازی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 150-133]

 • امیر نژاد، سعید ارائۀ الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 132-117]

 • اندام، رضا طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 291-272]

ب

 • بای، ناصر تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان بر مبنای رویکرد S7(مطالعۀ موردی: لیگ برتر والیبال نشستۀ کشور) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 201-184]

 • بیابانی، حسن دسته بندی عناصر قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-148]

 • باقری، قدرت الله علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 255-235]

 • باقری، قدرت الله شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ الگوی مفهومی ( ارائۀ یک نظریۀ داده‌بنیاد) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 330-311]

 • باقریان فرح آبادی، محسن تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 36-20]

 • بحرالعلوم، حسن طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 291-272]

 • بدری فولاد، برزو آسیب‌شناسی مدیریت راهبردی ورزش ژیمناستیک ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 304-283]

 • بستاکی، محمد تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 248-231]

 • بهرامی، شهاب ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران با روش (ISM) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 98-83]

 • بهرامی، شهاب شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 75-60]

 • بهلکه، طاهر راهبردهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-217]

 • بهلکه، طاهر شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 284-256]

 • بهنام، محسن پیش‌بینی مشارکت روانشناختی دانش‌آموزان به ورزش از طریق سبک رهبری دبیران ورزش: نقش میانجی رضایت و انگیزه ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 331-308]

پ

 • پیرجمادی، سحر نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی در توسعه پایدار شهری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 164-149]

 • پیمانی زاد، حسین طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 193-173]

 • پورپناهی کل تپه، محمد ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 322-303]

 • پورذبیح سرحمامی، خدیجه طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب و کارهای ورزشی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 182-164]

 • پورسلطانی زرندی، حسین تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 36-20]

ت

 • تابش، سعید برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران از دیدگاه هواداران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 70-53]

 • تقی پوریان، محمد جواد ارائۀ الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 132-117]

ج

 • جابری، اکبر نقش نسبی مؤلفه‌های سروکوال در جایگاه‌سازی برند تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 216-194]

 • جعفری، مسعود بررسی ارزش‌های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-183]

 • جلالی فراهانی، مجید طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 90-68]

 • جهاندیده، عفت بررسی نقش سبک‌های رهبری مربیان بر توسعۀ فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 345-331]

چ

 • چوری، علی تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان بر مبنای رویکرد S7(مطالعۀ موردی: لیگ برتر والیبال نشستۀ کشور) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 201-184]

ح

 • حاجی انزهایی، زهرا طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه‌ای داوران تکواندو [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 260-240]

 • حاجی حیدری، مهشید طراحی الگوی رابطۀ بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 19-1]

 • حامی، محمد الگوی BCC در تحلیل پوششی داده‌ها؛ شاخص ارزیابی کارایی هیأت‌های ورزشی استان مازندران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 271-250]

 • حیدری، رضا بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 234-217]

 • حیدریان بایی، الهه تأثیر تفکر راهبردی بر نوآوری و تغییر سازمانی در مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی: نقش میانجی‌گر هوش راهبردی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 239-223]

 • حیدری نژاد، صدیقه بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 59-40]

 • حسینی، فرزانه برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران از دیدگاه هواداران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 70-53]

 • حمیدی، مهرزاد تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و ‏حرفه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-1]

 • حمیدی، مهرزاد طراحی الگوی رابطۀ بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 19-1]

خ

 • خارکن، مریم طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 291-272]

 • خبیری، محمد تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و ‏حرفه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-1]

 • خداپرست، محبوبه ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 67-42]

 • خداجو، عبدالرحیم ارائۀ مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 115-97]

 • خداداد کاشی، شعله رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19 [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 96-76]

 • خسرومنش، رحیم چالش‌های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 133-116]

 • خسرومنش، رحیم شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 230-213]

 • خطیبی، امین بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 59-40]

د

 • دارابی، رزا ارزیابی رفتار حفاظت زیست‌محیطی اماکن ورزشی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با استفاده از شاخص انتشار دی‌اکسید کربن (مطالعة موردی: مجموعة ورزشی ملت) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 437-412]

 • درویشی، ابوالفضل طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب و کارهای ورزشی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 182-164]

 • دست برحق، حسین ارائۀ مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 115-97]

 • دهقان پوری، حوریه رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19 [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 96-76]

 • دهقان قهفرخی، امین بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 234-217]

 • دهقان قهفرخی، امین شناسایی شاخص‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری خدمات در باشگاه‌های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 182-164]

 • دوستی، مرتضی مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 130-91]

 • دوستی، مرتضی برآورد ارزش اقتصادی باشگاه پرسپولیس تهران از دیدگاه هواداران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 70-53]

ذ

 • ذوالفقاری، ماریا شناسایی نقش های رسانه در توسعه ورزش با رویکرد فراترکیب [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 249-228]

ر

 • رجبی، حسین طراحی الگوی رابطۀ بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 19-1]

 • ریحانی، محمد طراحی الگوی پارادایمی تاب آوری کسب و کارهای ورزشی براساس نظریه داده بنیاد [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 182-164]

 • رحیمی، امیر حسام نهادینه شدن فعالیت بدنی اوقات فراغت [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 183-165]

 • رحمتی، طاهره تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و ‏حرفه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-1]

 • رحمتی، محمد حسین شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ الگوی مفهومی ( ارائۀ یک نظریۀ داده‌بنیاد) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 330-311]

 • رسولی، مهدی شناسایی راهکارهای توسعه بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 340-323]

 • رضوی، سید محمدحسین مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 130-91]

 • رضوی، سید محمد حسین ارائۀ الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 132-117]

 • رمضانی نژاد، رحیم شناسایی ابعاد و شاخص‌های ارزیابی هیئت‌ مدیره باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 150-131]

 • رین، استون طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 377-360]

 • رنجبر، جاوید شناسایی ابعاد و شاخص‌های ارزیابی هیئت‌ مدیره باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 150-131]

 • رهبری، سمیه ارائه مدل تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 307-285]

 • رودباری، حمید علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 255-235]

 • روزبه تهرانی، شیده نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی در توسعه پایدار شهری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 164-149]

ز

 • زارعی، علی طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 42-25]

 • زارعیان، حسین طراحی مدل اقتصاد مقاومتی در ورزش دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 291-272]

 • زاهدی، حمید ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 52-37]

 • زبردست، محمدعلی نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 147-133]

 • زرگر، طیبه طراحی و تدوین منشور مسئولیت اجتماعی سازمان‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 377-360]

س

 • ساعت چیان، وحید شناسایی شاخص‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری خدمات در باشگاه‌های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 182-164]

 • سپاسی، حسین ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 322-303]

 • سجادی، سید نصرالله طراحی الگوی رابطۀ بازاریابی سبز و رفتار مشتریان ورزش‌های زمستانی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 19-1]

 • سجادی، سیدنصراله تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامۀ راهبردی معاونت توسعۀ ورزش قهرمانی و ‏حرفه‌ای [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 25-1]

 • سیدی، زهرا شناسایی شاخص‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری خدمات در باشگاه‌های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 182-164]

 • سرلاب، رقیه رفع چالش های مربیان ورزشی در مواجهه با همه‌گیری کووید-19 [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 96-76]

 • سرلاب، رقیه عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 163-151]

 • سرلاب، محمد عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 163-151]

 • سیف پناهی شعبانی، جبار شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 230-213]

 • سلطان حسینی، محمد ارائه مدل تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 307-285]

 • سلطان حسینی، محمد نقش ارزش های تجربی در برندسازی مقصد گردشگری ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 147-133]

 • سلیمی، مهدی ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 67-42]

 • سلیمی، مهدی ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 52-37]

 • سلیمانی، مجید طراحی مدل موانع و پیامدهای فرهنگی و اجتماعی حضور بانوان ورزشکار در مسابقات برون‌مرزی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 282-261]

ش

 • شاه منصوری، عزت الله طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح‌های ترکیبی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 222-202]

 • شبانی، سپیده شناخت و اولویت‌بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 264-249]

 • شجاع، زهره طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 193-173]

 • شجیع، رضا طراحی الگوی حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 24-1]

 • شیخی، بتول ارائۀ مدل توسعۀ اخلاق حرفه‌ای دبیران تربیت بدنی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 52-37]

 • شیردل شهمیری، فرشته طراحی مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 212-195]

 • شریعتی، جمال الدین چالش‌های فعالیت بدنی زنان ایرانی در مراحل مختلف زندگی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 133-116]

 • شریعتی، جمال الدین شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 230-213]

 • شریفی، افشین ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران با روش (ISM) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 98-83]

 • شریفیان، اسماعیل دسته بندی عناصر قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-148]

 • شمالی، سولماز تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 302-283]

 • شمس، هنگامه ارائه مدل تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 307-285]

 • شنوایی اصل، نسیم تدوین مدل عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف در رابطه با اثربخشی سمن‌های ورزشی با نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 372-352]

 • شهبازنژاد گنزق، زهرا طراحی الگوی توانمندسازی و صلاحیت حرفه‌ای داوران تکواندو [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 260-240]

 • شهلایی، جواد رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 41-26]

 • شهولی، جواد سناریوهای راهبردی آموزش ورزش سلامت محور ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 172-151]

 • شهولی کوه شوری، جواد راهبرد‌های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسئلة پاندمی کووید-19 با روش مک‌تور [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 310-292]

ص

 • صابری، علی علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 255-235]

 • صابونچی، رضا طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح‌های ترکیبی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 222-202]

 • صادقیان، محسن علل افزایش استناد به مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های بدنی در اماکن ورزشی شهر قم [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 255-235]

 • صادقی بروجردی، سعید اثر حمایت سازمانی و سرمایه‌های روان‌شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 148-134]

 • صادقی نژاد، سهیلا تحلیل موقعیت راهبردی بازاریابی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران (مورد مطالعه باشگاه حجاب) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 88-71]

 • صفاری، مرجان راهکارهای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه ورزش‌های تفریحی: از پایلوت تا تجاری‌سازی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 351-332]

 • صفانیا، علی محمد تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 36-20]

 • صفائی، ایمان تأثیر تفکر راهبردی بر نوآوری و تغییر سازمانی در مدیران ادارات ورزش و جوانان خراسان جنوبی: نقش میانجی‌گر هوش راهبردی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 239-223]

 • صفائی، ایمان تدوین مدل عملکرد شغلی و دستیابی به اهداف در رابطه با اثربخشی سمن‌های ورزشی با نقش میانجی جو اخلاقی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 372-352]

 • صفی خانی، حسن ارائة مدل توسعة ورزش پاک در ایران با روش (ISM) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 98-83]

 • صفری جعفرلو، حمید رضا رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهرشیراز [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 82-63]

 • صلاحی کجور، عظیم ارائۀ الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 132-117]

ض

 • ضیائی، اباذر تاثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 411-395]

ط

 • طالب پور، مهدی ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 200-183]

 • طیبی، محسن شناسایی سندروم‌های سازمانی در هیأت‌های ورزشی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 321-305]

 • طریقی، رسول طراحی مدل آمیخته بازاریابی اینترنتی صنعت ورزش [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 212-195]

ع

 • عباسیان، مهدی بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 59-40]

 • عبدی، شهرام ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 200-183]

 • عیدی، حسین برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 282-265]

 • عیدی پور، کامران بررسی ارزش‌های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-183]

 • عرب زاده تفتی، سید محمد امین طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 90-68]

 • عزیزی، بهادر شناسایی شاخص‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری خدمات در باشگاه‌های ورزشی آمادگی جسمانی و ایروبیک [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 182-164]

 • عسکری، اسرا راهبردهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-217]

 • عسکریان، فریبا تاثیر مسئولیت اجتماعی و نگرش زیست محیطی بر عملکرد بازاریابی سبز برنامه‌های ورزشی شهرداری تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 411-395]

 • عسگری گندمانی، روح الله شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ الگوی مفهومی ( ارائۀ یک نظریۀ داده‌بنیاد) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 330-311]

 • عقیلی، آزاده طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کاراته ایران با رویکرد طرح‌های ترکیبی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 222-202]

 • علی دوست، ابراهیم شناسایی مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب در فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و ارائۀ الگوی مفهومی ( ارائۀ یک نظریۀ داده‌بنیاد) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 330-311]

 • علیدوست، ابراهیم طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 90-68]

 • علی سرلک، سعید ارائۀ مدل توسعۀ منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد (مطالعۀ موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 340-322]

 • علم، شهرام شناسایی راهکارهای توسعه بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 340-323]

غ

 • غفوری، فرزاد شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های قدرت هوشمند در ورزش [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 359-341]

 • غفوری، فرزاد تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 248-231]

 • غلامی حیدریانی، لیلا عوامل اقتصادی مؤثر بر باز بودن تجاری ورزشی در کشورهای عضو منطقه منا (MENA) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 163-151]

ف

 • فراهانی، ابوالفضل طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 20-1]

 • فراهانی، ابوالفضل طراحی الگوی حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 24-1]

 • فرجی، رسول شناخت و اولویت‌بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 264-249]

 • فردوسی، محمدحسن راهبرد‌های بازیگران کلیدی ورزش دانشگاهی ایران در مسئلة پاندمی کووید-19 با روش مک‌تور [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 310-292]

 • فرزان، فرزام مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 130-91]

 • فیروزیان، محمد رابطه مدیریت دانش و کارآفرینی با نقش میانجی سرمایه اجتماعی در باشگاه های ورزشی شهرشیراز [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 82-63]

 • فروغی پور، حمید ارائۀ مدل توسعۀ منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد (مطالعۀ موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 340-322]

 • فسنقری، جواد راهکارهای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه ورزش‌های تفریحی: از پایلوت تا تجاری‌سازی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 351-332]

 • فلاح، زین العابدین راهبردهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-217]

 • فلاح، زین العابدین شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 284-256]

 • فهیم، حسن طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 193-173]

ق

 • قاسمی، حمید طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 20-1]

 • قاسمی، حمید برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 62-43]

 • قربانی، محمد ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 200-183]

 • قزلسفلو، حمیدرضا تدوین سیستم مدیریت جامع برگزاری رویدادهای ورزشی جانبازان و معلولان بر مبنای رویکرد S7(مطالعۀ موردی: لیگ برتر والیبال نشستۀ کشور) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 201-184]

 • قهرمان تبریزی، کوروش نقش نسبی مؤلفه‌های سروکوال در جایگاه‌سازی برند تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 216-194]

 • قهرمان تبریزی، کوروش دسته بندی عناصر قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-148]

ک

 • کارگر، غلامعلی تحلیل عوامل مؤثر بر عملکرد ورزشکاران حرفه‌ای فوتبال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 248-231]

 • کاشف، سیدمحمد پیش‌بینی مشارکت روانشناختی دانش‌آموزان به ورزش از طریق سبک رهبری دبیران ورزش: نقش میانجی رضایت و انگیزه ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 331-308]

 • کیاکجوری، کریم روایت پژوهی قهرمانان ورزشی بندر انزلی؛ واکاوی علل موفقیت [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 355-341]

 • کتبی، فرشته ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 216-201]

 • کرمی، محسن اثر حمایت سازمانی و سرمایه‌های روان‌شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 148-134]

 • کریمیان، شهناز راهبردهای توسعۀ اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-217]

 • کشتی دار، محمد طراحی و تبیین مدل ارزیابی بازاریابی اینفلوئنسر با تاکید بر مصرف کالاهای ورزشی ایرانی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 193-173]

 • کشتی دار، محمد عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 116-104]

 • کشکر، سارا تدوین الگوی مدیریت موانع حمایت مالی ورزش قهرمانی زنان ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 302-283]

 • کمالی، محمد بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 234-217]

 • کوزه چیان، هاشم راهکارهای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه ورزش‌های تفریحی: از پایلوت تا تجاری‌سازی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 351-332]

گ

 • گیوی، راضیه برندسازی فوتبال بانوان در سطح آسیا و ارائه الگو [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 282-265]

 • گودرزی، محمود طراحی و تدوین برنامه راهبردی توسعه ورزش همگانی استان یزد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 90-68]

 • گوهررستمی، حمیدرضا طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 39-21]

م

 • ماجدی، نیما تحلیل موقعیت راهبردی بازاریابی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران (مورد مطالعه باشگاه حجاب) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 88-71]

 • محدث، فاطمه شناسایی ابعاد و شاخص‌های ارزیابی هیئت‌ مدیره باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 150-131]

 • محمدی، جواد ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 67-42]

 • محمدی، مهشید طراحی مدل ادراک مطلوبیت فضای ورزشی پارکی شهر تهران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 42-25]

 • محمدی، نصرالله ارائۀ الگوی کیفی گردشگری هوشمند در صنعت ورزش [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 132-117]

 • محمدی رئوف، مصطفی طراحی الگوی حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 24-1]

 • محمدزاده، حسن ارائه الگوی پارادایمی توسعه و آموزش سواد حرکتی در دانش آموزان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 132-117]

 • محمودی، احمد نقش مدیریت شهری و فرهنگ‌پذیری دوچرخه‌سواری همگانی در توسعه پایدار شهری [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 164-149]

 • محمودی زاد آذری، سعید پیش‌بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک‌های مدلسازی خطی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 103-89]

 • میری، سجاد نقش نسبی مؤلفه‌های سروکوال در جایگاه‌سازی برند تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 216-194]

 • میرانی، کاوه شناسایی عوامل موثر بر فروش کالاهای تجاری در باشگاه‌‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 75-60]

 • مرتضائیان، مهسا عوامل مؤثر بر قیمت‌گذاری تجهیزات بدنسازی تولید ایران [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 116-104]

 • میرزازاده، زهرا سادات ارزش‌گذاری اقتصادی میراث فرهنگی ناملموس: رویداد ورزشی کشتی با چوخه [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 200-183]

 • میرصفیان، حمیدرضا الگوی پارادایمی ارتقاء جایگاه علوم ورزشی ایران در جهان بر اساس نظریۀ داده بنیاد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 394-373]

 • مرعشیان، سید حسین بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی در رسانه‌های اجتماعی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 59-40]

 • میریوسفی، سیدجلیل بررسی نقش سبک‌های رهبری مربیان بر توسعۀ فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 345-331]

 • مصلحی، لیلا الگوی پارادایمی ارتقاء جایگاه علوم ورزشی ایران در جهان بر اساس نظریۀ داده بنیاد [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 394-373]

 • ملکی، علی طراحی الگوی حکمرانی ورزشی مطلوب در ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 24-1]

 • ممبینی، هدایت شناسایی راهکارهای توسعه بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 340-323]

 • منظمی، امیرحسین مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 457-438]

 • مهری، سامان شناسایی و رتبه‌بندی مؤلفه‌های قدرت هوشمند در ورزش [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 359-341]

 • مودی، داود بررسی نقش آمیخته بازاریابی در قدرت و تجربه برند پوشاک ورزشی ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 234-217]

ن

 • نادریان جهرمی، مسعود ارائۀ مدل چندسطحی مدیریت تنوع اثربخش در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 115-97]

 • نادری نسب، مهدی تحلیل موقعیت راهبردی بازاریابی باشگاه های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران (مورد مطالعه باشگاه حجاب) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 88-71]

 • نامور، مجید ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 216-201]

 • نجارزاده هاچه‌سو، ایرج پیش‌بینی مشارکت روانشناختی دانش‌آموزان به ورزش از طریق سبک رهبری دبیران ورزش: نقش میانجی رضایت و انگیزه ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 331-308]

 • نژادسجادی، سید احمد بررسی نقش سبک‌های رهبری مربیان بر توسعۀ فرهنگ اجتماعی بانوان فوتسالیست [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 345-331]

 • نصر اصفهانی، داود آسیب‌شناسی مدیریت راهبردی ورزش ژیمناستیک ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 304-283]

 • نصر اصفهانی، داود ارائه مدل تاثیر مسکات برند بر آگاهی از برند، یادآوری برند و قصد خرید مصرف کنندگان کالاهای ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 307-285]

 • نصر اصفهانی، علیرضا ارائه الگوی پارادایمی توسعه و آموزش سواد حرکتی در دانش آموزان [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 132-117]

 • نصرالهی قدیم، احمد طراحی الگوی ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) در ورزش کشتی ایران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 20-1]

 • نظری، رسول سناریوهای راهبردی آموزش ورزش سلامت محور ایران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 172-151]

 • نظری، رسول پیش‌بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک‌های مدلسازی خطی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 103-89]

 • نظری، شهرام بررسی ارزش‌های ناملموس ورزش فوتبال در جامعه و میزان تمایل به پرداخت جهت میزبانی رویدادهای ورزشی معتبر با رویکرد ارزیابی احتمالی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 194-183]

 • نظری، وحید مطالعه تطبیقی باشگاه های ورزشی ایران و کشورهای منتخب اروپایی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 130-91]

 • نظرویسی، حامد برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 62-43]

 • نقی پور گیوی، بهنام مدل ارتباطی ادراک از موفقیت تیم های ملی ورزشی ایران با انسجام اسلامی و هویت ملی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 457-438]

 • نقی لو، زینب ارائه مدل ساختاری صفات شخصیتی و قصد خرید مصرف‌کنندۀ ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 216-201]

 • نیکروان، محمد ارائۀ مدل توسعۀ منابع انسانی در سازمان‌های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریۀ داده‌بنیاد (مطالعۀ موردی استان لرستان) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 340-322]

 • نگهداری، فاطمه دسته بندی عناصر قلمرو زیست بوم کارآفرینی ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 163-148]

 • نودهی، محمد علی شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 284-256]

 • نوربخش، پریوش ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 322-303]

 • نوربخش، مهوش ارائه مدل پارادایمی رفتار سیاسی کارکنان سازمان‌های ورزشی ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 322-303]

 • نوری نقده، هادی پیش بینی کننده های جامعه شناختی انگیزش هواداران فوتبال(مطالعه موردی: باشگاه تراکتورسازی) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 150-133]

 • نوروزی سید حسینی، رسول راهکارهای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای توسعه ورزش‌های تفریحی: از پایلوت تا تجاری‌سازی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 351-332]

 • نوروزی سید حسینی، رسول پیش‌بینی ارزش بازار بازیکنان فوتبال ایران با استفاده از تکنیک‌های مدلسازی خطی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 103-89]

و

 • وقار، محمد صادق طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 39-21]

ه

 • هژبرنیا، زهرا شناسایی راهکارهای توسعه بازاریابی دیجیتال در فدراسیون فوتبال ایران [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 340-323]

 • همتی نژاد، مهرعلی شناخت و اولویت‌بندی اقدامات فرهنگی مؤثر در ارتقای آداب حضور در استادیوم‌ها [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 264-249]

 • هنری، حبیب رویکرد مدیران ارشد ورزشی در اجرای نظام برنامه ریزی و مدیریت جانشین پروری [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 41-26]

 • هنری، حبیب تدوین چارچوب عدم تمایل به بازنشستگی مدیران ورزشی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 36-20]

ی

 • یحیی نژاد، علی شناسایی موانع مدیریت اثربخش مدیران سازمان های ورزشی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 284-256]

 • یکتایار، مظفر برازش مدل سواد رسانه ای در ورزش با رویکرد مدل‌یابی معادله ساختاری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 62-43]

 • یوسفی، بهرام اثر حمایت سازمانی و سرمایه‌های روان‌شناختی بر توانایی انجام کار کارکنان در ادارات ورزش و جوانان غرب کشور (با رویکرد مدل ساختاری) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 148-134]