کلیدواژه‌ها = صنعت ورزش
تعداد مقالات: 8
1. تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 139-160

عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان


2. شناسایی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزش قهرمانی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 761-785

هادی باقری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ امین رشید لمیر


3. بازشناسی حوزه‌ها و زیرساخت‌های صنعت ورزش ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 627-645

ملیحه سادات آقایی شهری؛ ژاله معماری؛ مهسا سعادتی


5. تأثیر توسعۀ برند ورزشی بر روی ارزش ویژۀ برند (مورد مطالعه: برند پرسپولیس)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 531-548

میثم میرزایی؛ رضا محمدکاظمی؛ مهدی خادمی


6. شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور

دوره 7، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 829-846

رضا قاسمی؛ محمد جوادی پور؛ احمد ترکفر


8. ارزشگذاری عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 33-52

دنیا پاداش؛ محمد سلطان حسینی؛ محمد خبیری