کلیدواژه‌ها = ورزش
تعداد مقالات: 47
26. شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 113-128

کوروش قهرمان تبریزی؛ ایمان رحیمی؛ سید محمد جواد رضوی


27. بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های جدید اطلاعات در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس مدل (TAM)

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 129-144

پروانه قاسمی کهریزسنگی؛ قاسم رحیمی؛ علیرضا زمانی


28. الگوی پارادایمی برندسازی در صنعت ورزش

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 175-189

وجیهه جوانی


30. سند راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 665-680

رسول نظری؛ لیلا یغمایی؛ زهرا سهرابی


31. طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده‌ها

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 709-725

زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ حبیب هنری


32. رتبه‌بندی عوامل تسهیل‌کنندۀ مشارکت سالمندان شهر اهواز در فعالیت بدنی به روشTOPSIS

دوره 8، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 527-540

مرجان امینی؛ صدیقه حیدری نژاد؛ طاهره ازمشا


35. ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 375-388

سیده سحر سیدی نجات؛ قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی


36. رابطۀ هوش هیجانی با سبک‌های مدیریت تعارض مربیان کاراتۀ فعال استان صفهان

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 547-557

محمود جمالی گله؛ ناهیده جباری؛ جواد مرادی چالشتری


38. عوامل مرتبط با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی در ورزش

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 351-366

میرمحمد کاشف؛ بهزاد احدی؛ چالاک مجیدی


40. ارتباط تبلیغات توسط شخصیت‌های معروف بر میزان تمایل به خرید کفش‌های ورزشی

دوره 7، شماره 2، بهار 1394، صفحه 267-275

روح الله فتحیان؛ فریبا عسکریان


41. بررسی عوامل رفتاری مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در ورزش کشور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 671-681

حسین صادقی؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده


42. تبیین و اولویت بندی موانع فراروی خصوصی سازی و مشارکت بخش خصوصی در توسعة ورزش

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 83-106

مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری؛ فاطمه دلبری راغب


43. بررسی دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی دربارة حمایت مالی از ورزش به عنوان ابزار بازاریابی

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 23-36

محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مالک رجبی


44. بررسی عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری حمایت ورزشی

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 107-126

رحیم رمضانی نژاد؛ نوشین بنار؛ محمد خبیری؛ انوشیروان کاظم نژاد؛ اسماعیل ملک اخلاق


45. تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، پاییز 1390

مریم منظمی؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


47. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه جهانگردی ورزشی داخلی ایران

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 159-175

نوشین اصفهانی؛ محمود گودرزی؛ حسن اسدی؛ نصراله سجادی؛ استیفن اسمیت