کلیدواژه‌ها = گردشگری ورزشی
تعداد مقالات: 12
1. فراتحلیل مطالعات توسعۀ گردشگری ورزشی در ایران با رویکرد شناسایی عوامل مؤثر بر آن

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 511-537

محمد کشتی دار؛ احمد نظری ترشیزی؛ رضا حیدری


2. تأثیر کیفیت تجربة گردشگری بر رقابت‌پذیری ادراک‌شده و نیت‌های رفتاری گردشگران ورزشی خارجی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 221-236

محمدعلی زبردست؛ محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی


3. تاثیر مدیریت دانش بر توسعه گردشگری ورزشی استان کرمان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 241-257

امین خدابخش زاده؛ کوروش قهرمان تبریزی؛ اسماعیل شریفیان


4. نقش سومین جشنوارۀ جهانی سنگ‌نوردی بیستون در توسعۀ گردشگری استان کرمانشاه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 301-313

نسترن پروینی؛ کیوان شعبانی مقدم؛ علی اشرف خزایی


5. مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15

حسن اسدی؛ امین پورنقی؛ ابراهیم افتخاری؛ احمد فلاحی


6. نقش مقاصد در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در یک دورۀ پنج‌ساله در امارت ابوظبی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 215-230

ابوالفضل فراهانی؛ نوشین اصفهانی؛ محسن زارعی؛ حسین خالقی آرانی خالقی آرانی


8. ارتباط بین انگیزه ها با رضایتمندی گردشگران پیست های اسکی استان تهران

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 53-69

علی بنسبردی؛ میثم رحیمی زاده؛ حسن اسدی؛ احمد محمودی


9. بررسی دیدگاه مدیران و کارشناسان در مورد توسعة صنعت گردشگری ورزشی در استان خراسان رضوی

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 185-202

مریم بلالی؛ محمد رضا معین فرد؛ محمدرضا حامدی نیا؛ ابوالقاسم امیراحمدی


10. بخش‌بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائة مدل بازار هدف

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 37-59

سید رضا موسوی گیلانی؛ حسن اسدی؛ سید نصراله سجادی


11. تعیین عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 5-25

محمد احسانی؛ افشار هنرور؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حبیب هنری؛ فیونا جردن