نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

5 استاد دانشگاه انگلستان

چکیده

گردشگری ورزشی در کشورهای مختلف جهان رشد چشمگیری دارد و در کشور ما نیز گسترش آن برای رشد صنعت گردشگری اجتناب ناپذیر است. پژوهش ها نشان داده اند که یکی ازمهم ترین راهکارهای توسعه گردشگری ورزشی، بازاریابی است. بسته های گردشگری ورزشی به عنوان یکی از مهم ترین پیامدهای بازاریابی، هم موجب افزایش زمان اقامت و کیفیت بازدید گردشگران ورزشی می شوند و هم هزینه های سفر را کاهش می دهند. ازاین رو در این پژوهش بر آنیم تا با بررسی عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی با رویکرد عناصر هفت گانه آمیخته بازاریابی بخش خدمات، اولویت این عوامل را شناسایی کنیم. برای این منظور 54 نفر از خبرگان که اعضای هیأت علمی رشته های گردشگری و مدیریت ورزشی و مدیران وکارشناسان بخش تبلیغات و بازاریابی گردشگری بودند، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 52 سؤال را که روایی و پایایی آن تایید شده بود، تکمیل کردند. نتایج نشان داد که «وجود تفریحات شبانه»، «استفاده از فناوری های جدید در برگزاری رویدادها»، «داشتن هنر، موسیقی و معماری غنی»، «وجود مکان های باستانی»، «وضعیت قیمت ها»، «آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم»، «مناسب بودن طبیعت» ، «توجه به سلیقه های گردشگران»، «وجود فرهنگ پذیرش گردشگر ورزشی»، «اطلاع رسانی به زبان انگلیسی» ، «کسب اطلاعات گردشگری از طریق تلفن همراه»، «وضعیت حمل ونقل و مناسب بودن شیوه رزرو محل اقامت»، برخی از عوامل مهم در کیفیت بسته های گردشگری ورزشی در کشور به شمار می روند که بر اساس عناصر آمیخته بازاریابی تعیین شده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining Important Factors in the Quality of Sport Tourism Packages in Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad Ehsani 1
  • A Honarvar 2
  • A R.Eftekhari 3
  • H Honari 4
  • F Jordan 5

چکیده [English]

Sport tourism has a great development in the world and it is inevitable to develop sport tourism to help tourism industry growth in Iran. Researches have shown that marketing is one of the important ways to develop sport tourism. Sport tourism packages as one of the main outcomes of marketing can both increase the sport tourists' visit duration and quality and reduce the travel costs. This research aimed to determine important factors in the quality of sport tourism packages and its priorities in Iran using marketing mix elements approach. For this purpose, 54 faculty members in tourism and sport management fields and managers and experts of tourism marketing and advertisement were selected as the statistical sample. They completed a researcher-made questionnaire (validity and reliability were approved) with 52 questions. Results showed that "night leisure and recreation", "using modern technology in organizing events", "being rich in arts, music and architecture", "having ancient places" , "costs", "culture and traditions" ,"being rich in natural resources", "considering the needs and desires of tourists", "having a good culture of behaving towards tourists", "availability of information in English language", "getting touristy information via cell phones", "appropriate transportation" , and "appropriate procedure in accommodation reservation" were some of the important factors in the quality of sport tourism package in Iran which were determined based on marketing mix elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors.
  • Marketing Mix
  • sport tourism
  • Tourism Package