نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، شهرستان آران و بیدگل، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی از این پژوهش بررسی وضعیت گردشگری و گردشگری ورزشی امارت ابوظبی است که ظرفیت‌های گردشگری ورزشی، رشته‌‌های ورزشی فعال و ظرفیت و وضعیت اقامتگاه‌های مربوط به آن را در امارت ابوظبی بین سال‌های 2004 تا 2008 مورد توجه قرار داده است. در این پژوهش جامعۀ آماری با نمونۀ آماری یکسان و متشکل از چهل نفر از مسئولان، کارشناسان و مدیران گردشگری، مدیران هتل‌ها، باشگاه‌های ورزشی و آژانس‌های مسافرتی است. یافته‌های تحقیق توصیفی است و برای تجزیه‌وتحلیل آماری از آزمون آماری مربع کای ()استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد : 1. رابطۀ معناداری بین سال‌های مورد ارزیابی با عواملی مانند ملیت گردشگران، محل اقامت انتخابی آنها (هتل یا هتل‌آپارتمان) و درجۀ هتل انتخابی محل اقامت وجود دارد؛ 2. بررسی وضعیت و ظرفیت هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها نشان داد که طی این سال‌ها به تعداد گردشگران افزوده شده و بیشتر از هتل‌های پنج‌ستاره برای اقامت استفاده شده است؛ 3. بررسی ظرفیت‌های گردشگری ورزشی به‌وضوح نشان داد که امارت ابوظبی دارای 94 هتل و هتل‌آپارتمان با امکانات رفاهی و ورزشی و تفریحی است و ظرفیت پذیرایی از حدود دو میلیون گردشگر در سال را دارد. امارت ابوظبی طی این دوره در وضعیت گردشگری و عوامل مرتبط با آن رشد شایان توجهی داشته است؛4. وضعیت رشته‌های ورزشی فعال نشان می‌دهد که امکان استفاده از بسیاری ورزش‌های متنوع میدانی، آبی، بیابانی، ساحلی و غیره در امارت ابوظبی در قالب بازی‌ها و ورزش‌های تفریحی، مسابقات و رویدادهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی وجود دارد و گردشگران می‌توانند هم به‌عنوان شرکت‌کننده و هم تماشاگر از آن بهره ببرند. ازاین‌رو الگوی سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در گردشگری ورزشی در امارت ابوظبی، حداقل برای شهرهای ساحلی جنوب و شمال ایران می‌تواند مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Destinations in the Development of Sport Tourism in Abu Dhabi, U.A.E

نویسندگان [English]

  • Abolfazle Farahani 1
  • Nooshin Esfahani 2
  • Mohsen Zarei 3
  • Hossein Khaleghi Arani 4

1 Professor, Physical Education Department, Faculty of Humanities, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Assistance Professor, Physical Education Department, Physical Education Faculty, Alzahra University, Tehran, Iran

3 M.Sc., Physical Education Department, Ministry of Education, Aran- Bidgol, Iran

4 M.Sc., Physical Education Department, Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

This study aimed at investigating the state of tourism and sport tourism in Abu Dhabi which considered the competences of sport tourism, ongoing sport fields and the capacity and condition of places of residence in Abu Dhabi between 2004 and 2008. The statistical population equaled the sample consisting of 40 tourism authorities, experts and managers, hotel, sport club and travel agency managers. To describe the findings and to analyze the data, X2 test was used. The findings showed a significant relationship between the selected years and factors such as tourists' nationality, their selected place of residence (hotel or hotel-apartment) and the rate of their selected hotel. The investigation of the state and capacity of hotels and hotel-apartments showed that tourists increase during these years and 5-star hotels were used more frequently. The survey of sports tourism competences indicated clearly that Abu Dhabi had 94 hotels and hotel-apartments with leisure, entertainment and sport facilities which had the capacity to receive 2 million tourists each year. Tourism and its related factors have grown drastically in Abu Dhabi during these years. The state of ongoing sport fields showed a chance of enjoying a variety of land, water, desert, and beach sports in Abu Dhabi which mostly are in the form of entertaining games and sports as well as local, national and international competitions and events. Tourists can enjoy these facilities as both participants and spectators. Therefore, the model of investment and competences of sport tourism in Abu Dhabi can be considered by authorities for beach cities in north and south of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Dhabi
  • place of residence
  • Sport Fields
  • Sports Tourism
  • Tourism Competence and State