نقش مقاصد در توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی در یک دورۀ پنج‌ساله در امارت ابوظبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، آموزش و پرورش، شهرستان آران و بیدگل، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

هدف کلی از این پژوهش بررسی وضعیت گردشگری و گردشگری ورزشی امارت ابوظبی است که ظرفیت‌های گردشگری ورزشی، رشته‌‌های ورزشی فعال و ظرفیت و وضعیت اقامتگاه‌های مربوط به آن را در امارت ابوظبی بین سال‌های 2004 تا 2008 مورد توجه قرار داده است. در این پژوهش جامعۀ آماری با نمونۀ آماری یکسان و متشکل از چهل نفر از مسئولان، کارشناسان و مدیران گردشگری، مدیران هتل‌ها، باشگاه‌های ورزشی و آژانس‌های مسافرتی است. یافته‌های تحقیق توصیفی است و برای تجزیه‌وتحلیل آماری از آزمون آماری مربع کای ()استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد : 1. رابطۀ معناداری بین سال‌های مورد ارزیابی با عواملی مانند ملیت گردشگران، محل اقامت انتخابی آنها (هتل یا هتل‌آپارتمان) و درجۀ هتل انتخابی محل اقامت وجود دارد؛ 2. بررسی وضعیت و ظرفیت هتل‌ها و هتل‌آپارتمان‌ها نشان داد که طی این سال‌ها به تعداد گردشگران افزوده شده و بیشتر از هتل‌های پنج‌ستاره برای اقامت استفاده شده است؛ 3. بررسی ظرفیت‌های گردشگری ورزشی به‌وضوح نشان داد که امارت ابوظبی دارای 94 هتل و هتل‌آپارتمان با امکانات رفاهی و ورزشی و تفریحی است و ظرفیت پذیرایی از حدود دو میلیون گردشگر در سال را دارد. امارت ابوظبی طی این دوره در وضعیت گردشگری و عوامل مرتبط با آن رشد شایان توجهی داشته است؛4. وضعیت رشته‌های ورزشی فعال نشان می‌دهد که امکان استفاده از بسیاری ورزش‌های متنوع میدانی، آبی، بیابانی، ساحلی و غیره در امارت ابوظبی در قالب بازی‌ها و ورزش‌های تفریحی، مسابقات و رویدادهای منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی وجود دارد و گردشگران می‌توانند هم به‌عنوان شرکت‌کننده و هم تماشاگر از آن بهره ببرند. ازاین‌رو الگوی سرمایه‌گذاری و ظرفیت‌سازی در گردشگری ورزشی در امارت ابوظبی، حداقل برای شهرهای ساحلی جنوب و شمال ایران می‌تواند مورد توجه بیشتر مسئولان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها