ارائه مدل پویای مدیریت استعداد برای سیاست گذاری آینده نگارانه (مطالعه موردی: وزارت ورزش و جوانان)

فاطمه پژوهان؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سعید جهانیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

https://doi.org/10.22059/jsm.2021.314188.2625

بررسی تأثیر مدیریت راهبردی منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ انسانی در دانشکده‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی تهران

سیدمحمد میرکمالی؛ مهدی صحرائی بیرانوند؛ یونس رومیانی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 453-465

https://doi.org/10.22059/jsm.2016.59310