دوره و شماره: دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 637-797 (آذر ودی ) 
تأثیر ابهام در نتیجۀ ناشی از افزایش سطح توازن رقابتی بر میزان تقاضای حضور تماشاگران در لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 637-654

یاور دشتبانی؛ حمید ابریشمی؛ سید نصر الله سجادی


بررسی میزان پایبندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتۀ تربیت بدنی، به اصول اخلاق پژوهش، در: دانشگاه‌های تهران

صفحه 655-664

ایمان نسترن بروجنی؛ حسن اسدی؛ خسرو نصیری


سند راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان

صفحه 665-680

رسول نظری؛ لیلا یغمایی؛ زهرا سهرابی


بررسی رابطۀ بین اخلاق کاری اسلامی با رضایت شغلی، تعهد سازمانی و نیت ترک خدمت در کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران

صفحه 681-693

عثمان علی پور؛ بیستون عزیزی


رابطۀ بین مالکیت روان‌شناختی و رفتار انحرافی در دبیران تربیت بدنی

صفحه 695-707

فریبرز رحیم نیا؛ حامد خراسانی طرقی


طراحی مدل کارآفرینی پایدار در ورزش با استفاده از نظریۀ برخاسته از داده‌ها

صفحه 709-725

زینب مندعلی زاده؛ محمد احسانی؛ حبیب هنری


عوامل مؤثر بر ارزش برند سازمان ورزشی (کمیتۀ ملی المپیک ج.ا.ا)

صفحه 727-739

همیلا تکلی


ارزیابی شاخص‌های استاندارد و ایمنی در باشگاه‌های بدنسازی شهر تهران

صفحه 741-752

الهه گلابی؛ محمدرضا اسمعیلی؛ فرزاد غفوری


شناسایی و تحلیل موانع محیطی کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 753-775

یاور امیدی؛ رضا محمد کاظمی؛ صغری آزموده


انتخاب مکان بهینه به‌منظور ساخت مجموعۀ ورزشی با استفاده از مدل ANP (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی یزد)

صفحه 777-795

محمد ملانوری شمسی؛ مجتبی ملانوری شمسی؛ حمید گنجاییان


مدلسازی نرم (ISM) مؤلفه‌های دیپلماسی ورزش

صفحه 797-821

یوسف باقری؛ مهدی شریعتی فیض آبادی؛ عباس نظریان


اسفند 1395
آذر ودی
دی 1395، صفحه 637-797
مهر و آبان
مهر 1395، صفحه 481-635
مرداد و شهریور
شهریور 1395، صفحه 329-480
خرداد و تیر
خرداد 1395، صفحه 169-327
فروردین و اردیبهشت
فروردین 1395