دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 329-480 (مرداد و شهریور) 
4. ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

صفحه 375-388

سیده سحر سیدی نجات؛ قاسم مهرابی؛ محمد ابراهیم رزاقی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1395
آذر ودی
زمستان 1395، صفحه 637-797
مهر و آبان
پاییز 1395، صفحه 481-635
مرداد و شهریور
تابستان 1395، صفحه 329-480
خرداد و تیر
بهار 1395، صفحه 169-327
فروردین و اردیبهشت
بهار 1395