دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 169-327 (خرداد و تیر) 
4. تأثیر بردگرایی بر تعهد ورزشی بازیکنان لیگ برتر فوتبال بانوان کشور

صفحه 223-234

میثم ابیاری براتی؛ سید احمد نژاد سجادی؛ اسماعیل شریفیان


5. ارائۀ مدل غرور ملی با تأکید بر جایگاه ورزش

صفحه 235-249

معصومه فدایی ده چشمه؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی


9. بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

صفحه 299-313

سعید یاری خیاوی؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی