کلیدواژه‌ها = سازمان‌های ورزشی
تعداد مقالات: 8
1. آینده‌پژوهی زیرساخت فناوری اطلاعات با تأکید بر سازمان‌های ورزشی و ارائة مدل

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1093-1118

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ اسماعلیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


6. مطالعۀ ابعاد عینی امنیت در گردشگری ورزشی ایران و عملکرد سازمان‌های ورزشی در تأمین و توسعۀ آن

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-15

حسن اسدی؛ امین پورنقی؛ ابراهیم افتخاری؛ احمد فلاحی


8. برآورد میزان خلاقیت از فرهنگ سازمانی در مدیران سازمان‌های ورزشی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 99-117

محبوب شیخعلی زاده هریس؛ فرشاد تجاری؛ الهه پیرعلایی