نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

2 استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه کردستان

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

4 کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه رازی

10.22059/jsm.2023.350885.3053

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی کارکرد‌های اینستاگرام از دیدگاه زنان ورزشکار حرفه‎ای انجام شد. روش پژوهش حاضر به‎صورت آمیخته و از نوع طرح متوالی اکتشافی است. فاز کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون و فاز کمی با رویکرد تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. روش نمونه‎گیری هدفمند بود. در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق با 13 مشارکت‌کننده‎ تا اشباع نظری صورت گرفت. در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق‌ساخته جهت اولویت‎بندی مضامین بخش کیفی در میان 10 نفر از مشارکت‎کنندگان توزیع گردید. جهت تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از نرم‌افزار NVivo و در بخش کمی نیز از نرم‎افزار Expert Choice استفاده شد. یافته‎ها نشان داد کارکرد‌های اینستاگرام برای زنان ورزشکار شامل 49 مفهوم اولیه در 9 مضمون فرعی به ترتیب اولویت؛ کارکرد اجتماعی (با وزن 13/0)، اطلاع‌رسانی (با وزن 12/0)، سرگرمی (11با وزن /0)، کارکرد اقتصادی (با وزن 11/0)، تعامل (با وزن 11/0)، آموزش و کسب اطلاعات (با وزن 10/0)، کارکرد روان شناختی (با وزن 10/0)، ترویج رشته (با وزن 10/0) و خود-ابرازگری (09با وزن /0) دسته‎بندی شده‎اند. با توجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان بیان نمود سازمان‎های ورزشی، مدیران و آژانس‎ها و مشاوران بازاریابی ورزشی و خود ورزشکاران می‎بایست تولید محتوای حرفه‌ای را برای صفحات مجازی زنان ورزشکار مدنظر قرار دهند تا بستر پیاده‌سازی کارکردهای شناسایی شده فراهم و زمینه بهره‎مندی را تسهیل کرده‎ و به پیامدهای مثبت بازاریابی دست پیدا نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the functions of Instagram from the point of view of professional female athletes

نویسندگان [English]

  • Hanyeh Qollami 1
  • Saeed Sadeghi Boroujerdi 2
  • Abed Mahmoudian 3
  • Hesam Kamanger 4

1 M.A of Sports Management, University of Kurdistan,

2 Professor of Sport Management, University of Kurdistan

3 Ph.D. student sport management university of kurdistan

4 M.A of Sports Management, University of Razi.

چکیده [English]

The current research was conducted with the aim of identifying and prioritizing the functions of Instagram from the point of view of professional female athletes. The method of the present research is mixed and of the type of sequential exploratory design. The qualitative phase was conducted using thematic analysis method and the quantitative phase was conducted using the hierarchical analysis approach. The sampling method was purposeful. In the qualitative part, a semi-structured and in-depth interview was conducted with 13 participants until theoretical saturation. In the quantitative part, a researcher-made questionnaire was distributed among 10 participants in order to prioritize the themes of the qualitative part. In order to analyze the data, NVivo software was used in the qualitative part and Expert Choice software was used in the quantitative part. The findings showed that the functions of Instagram for female athletes include 49 primary concepts in 9 sub-themes in order of priority; social function (with a weight of 0.13), information (with a weight of 0.12), entertainment (with a weight of 0.11), economic function (with a weight of 0.11), interaction (with a weight of 0.11), education and Information acquisition (with a weight of 0.10), psychological function (with a weight of 0.10), promotion of the field (with a weight of 0.10) and self-expression (with a weight of 0.09) are categorized. According to the obtained results, it can be stated that sports organizations, managers and agencies and sports marketing consultants and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • championship sports
  • sports organizations
  • professional athletes
  • mixed research