طراحی مدلی به‌منظور بررسی تأثیر خلاقیت، تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار بر عملکرد سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ جواد خزائی پول

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 847-864

https://doi.org/10.22059/jsm.2016.57452