نویسنده = ���������� ���������������� ��������
آسیب‌شناسی فرآیند خرید تجهیزات و وسایل ورزشی در مدارس دولتی و ارائه مدل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

علی امانی سامانی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی


ارتباط بین خودکارامدی عمومی و رضایت شغلی در بین فدراسیون‌های ورزشی موفق کشور

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 85-97

ایمان شیرزاد؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 35-56

سعید جعفری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی، با رویکرد ورزش آموزشی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 395-410

مهتاب ناصح؛ مجید جلالی فراهانی


شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 533-513

فهیمه میرزایی؛ مجید جلالی فراهانی؛ قدرت الله باقری؛ میثم شهبازی


بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، خرداد 1395، صفحه 299-313

سعید یاری خیاوی؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی


بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 935-950

عباس فخرانی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی


تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 343-359

لقمان حسامی؛ مجید جلالی فراهانی؛ خالد سلیمانی