نویسنده = مجید جلالی فراهانی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 35-56

سعید جعفری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


3. چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی، با رویکرد ورزش آموزشی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 395-410

مهتاب ناصح؛ مجید جلالی فراهانی


4. شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 533-513

فهیمه میرزایی؛ مجید جلالی فراهانی؛ قدرت الله باقری؛ میثم شهبازی


5. بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 299-313

سعید یاری خیاوی؛ ابراهیم علی‌دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی


6. بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی

دوره 7، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 935-950

عباس فخرانی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی


7. تبیین وضعیت ایمنی استادیوم‌های فوتبال لیگ حرفه‌ای کشور

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 343-359

لقمان حسامی؛ مجید جلالی فراهانی؛ خالد سلیمانی