دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، مهر 1398 
چارچوب نظری خط مشی ورزش ملی، با رویکرد ورزش آموزشی

صفحه 395-410

مهتاب ناصح؛ مجید جلالی فراهانی


تحلیل موانع حقوقی و قانونی اثرگذار بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در فوتبال حرفه-ای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 411-428

ابراهیم علی دوست قهفرخی


طراحی مدل‌ معادلات ساختاری تصمیمات رفتاری تماشاگران فوتبال و کیفیت خدمات با تأکید بر کیفیت زیباشناختی

صفحه 429-444

کریم زهره وندیان؛ اسفندیار خسروی زاده؛ حبیب هنری؛ احمد محمودی


مقایسه شاخص‌ها و طراحی الگوی انتخاب سرمربیان حرفه‌ای فوتبال

صفحه 445-465

احمد کاظمی پور؛ طاهره ازمشا؛ عبدالرحمن مهدی پور


تاثیر تصویر برند ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی

صفحه 467-482

حامد فرزی؛ بهرام یوسفی؛ سعید بروجردی


بازشناسی و مدل‌سازی حوزه‌ها و زیرساخت‌های حقوق تجارت در ورزش حرفه‌ای ایران

صفحه 483-520

ژاله معماری؛ مهسا سعادتی؛ فرشته دهقانی


بررسی اثر ظرفیت جذب و خلاقیت بر رفتار نوآورانه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان ایران.

صفحه 521-546

میر حسن سیدعامری؛ همایون عباسی؛ عزت الله جمشیدی


ارائه مدلی از تاثیر آمیزه بازاریابی و تصویر برند بر لذت و تعهد ارتباطی هواداران دو تیم پرطرفدار تهرانی (استقلال و پرسپولیس)

صفحه 547-560

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی


روابط ساختاری بین هویت سازمانی، تعهد سازمانی، آوای سازمانی و بهره وری کارکنان در ادارات تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی

صفحه 561-579

قاسم الیاسی؛ علی محمد امیرتاش؛ علی محمد صفانیا


نقش واسطه ای ارزش ادراک شده در ارتباط بین دانش مشتری با وفاداری مشتریان وکسب مزیت رقابتی باشگاه های لیگ برتر فوتبال

صفحه 581-596

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی


طراحی مدل معادلات ساختاری هویت منطقه ای و هویت ملی در هواداران تیم های ملی والیبال

صفحه 597-609

امیرحسین منظمی؛ عباس نظریان مادوانی؛ بهنام نقی پور گیوی


بازنمایی فساد ورزشی در فضای رسانه ای ایران در طول ده سال گذشته (1396-1386)

صفحه 611-631

علی ناصری؛ زهره حسنی