دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، بهار 1398 
2. طراحی الگوی بازاریابی ارتباطی در لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 15-29

بهزاد ایزدی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ فرشاد تجاری


5. تبیین دیپلماسی ورزشی با استفاده از الگوی پارادایمی: مطالعه ای کیفی

صفحه 59-75

محمد حسن پیمان فر؛ علیرضا الهی؛ سید محمد کاظم سجاد پور؛ مهرزاد حمیدی


6. تجربه، نیاز و نگرش مربیان فوتبال نسبت به رایانه

صفحه 77-87

فهیمه حاجی غیاثیان؛ آرمین فعال؛ وحید ذوالاکتاف


8. بررسی تأثیر عوامل تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کنندگان ورزشی

صفحه 107-118

علیرضا ذاکریان؛ مجید جلالی فراهانی؛ همیلا تکلی