دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1398 
اثر رژیم‌های ارزی بر جریان تجارت گروه کالاهای ورزشی کشورهای D8: رهیافت داده‌های تابلوئی

صفحه 633-646

محمد رسول خدادادی؛ رقیه سرلاب؛ سارا معصوم زاده


نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

صفحه 647-663

امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد سیاووشی


تدوین الگوی ارتباطی منابع سازمانی و درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال ایران

صفحه 665-684

مصطفی سلطانی؛ غلامعلی کارگر


اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه حکمرانی خوب در وزارت ورزش و جوانان ایران

صفحه 685-704

حسین زارعیان؛ نازنین راسخ


بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه و آمادگی الکترونیک بر عملکرد کسب وکارهای نوپای ورزشی

صفحه 705-721

بابک ضیاء؛ محمد مهدی طوطی فر طهران پور


شناسایی و رتبه‌بندی مهارت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکدة تربیت بدنی دانشگاه تهران

صفحه 723-738

شعله خداداد کاشی؛ سعید جعفری


شناسایی عوامل مؤثر بر کناره‌گیری بانوان بالای 18 سال ایران از فعالیت‌های‌ ورزشی با رویکرد کیفی

صفحه 739-759

الهه حسینی؛ فرزام فرزان؛ سید رضا حسینی نیا


شناسایی عوامل مؤثر بر جذب حامیان ورزش قهرمانی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

صفحه 761-785

هادی باقری؛ باقر مرسل؛ علی فهیمی نژاد؛ امین رشید لمیر


تدوین استراتژی‌های توسعة سلامت با رویکرد فعالیت‌های بدنی و ورزشی

صفحه 787-807

محمد حسین میرزا راه کوشکی؛ علی زارعی؛ عباس خدایاری


شناسایی و رتبه بندی عوامل توسعه ورزش دانشگاه مازندران

صفحه 809-831

مرتضی دوستی؛ ابوالفضل درویشی؛ علی محسنی فر


تأثیر عوامل اقتصادی بر روی عملکرد ورزشی کشورهای منتخب شرکت کننده در یونیورسیادهای تابستانی 1999 تا 2015 دانشجویان جهان

صفحه 833-853

سمیه اسدی زاده؛ فریبا عسکریان


مدل سازی تأثیرزیبایی و دسترسی اماکن ورزشی بر روی نیات رفتاری مشتریان از طریق متغیر میانجی احساسات (مطالعه موردی: استخرهای شهر تبریز)

صفحه 855-870

میرداوود حسینی؛ میرمحمد کاشف؛ علی صفرپور؛ سجاد پاشایی