دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 205-414 
نقش میانجی هوش سازمانی در ارتباط خودکارآمدی شغلی و سرمایه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان

صفحه 219-205

لقمان کشاورز؛ ابوالفضل فراهانی؛ زهرا اصغری


طراحی الگوی آمادگی استراتژیک درسازمان های ورزشی ایران

صفحه 237-221

محسن وحدانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محمد خبیری؛ ابراهیم علیدوست


الویت بندی موانع حمایت شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد از باشگاه های فوتبال با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)

صفحه 255-239

سید محمد جواد رضوی؛ مهدی طالب پور؛ کیانوش شجیع


ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی

صفحه 271-257

الهام آرین؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


مدلسازی معادلات ساختاری تأثیر محدودیت‌ها بر رضایت‌مندی گردشگران ورزشی: نقش میانجی انگیزه‌های گردشگران ورزشی

صفحه 294-273

احمد محمودی؛ حبیب هنری؛ جلیل یونسی؛ عاطفه حبیبی راد


ارائه چارچوبی به منظور رتبه بندی و انتخاب بازیکنان تیم والیبال با ترکیب روش‌های SWARA و TODIM (مورد مطالعه: تیم منتخب جهان در سال 2015)

صفحه 312-295

جلیل حیدری دهویی؛ محمد مهدی دهقان؛ امیر سالار ونکی؛ مهرنوش خرم


تبیین ابعاد و مدلسازی روابط میان عوامل ملموس کیفیت خدمات و نیات رفتاری مشتریان مطالعه موردی: مشتریان مجموعه‌های بدنسازی شهرداری تهران

صفحه 337-313

ژاله معماری


تعیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران

صفحه 354-339

محسن مختاریان؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش


بررسی و تعیین وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

صفحه 366-355

مجتبی مددی زاده؛ حسین پورسلطانی زرندی


طراحی و تبیین مدل نقش اقتصادی دولت در فرآیند خصوصی سازی ورزش ایران

صفحه 385-367

حجت محمدی مغانی؛ حسن قره خانی


مروری بر مطالعات استعدادیابی ورزشی

صفحه 400-387

محمدحسین نوری؛ حیدر صادقی


مدل رابطۀ بین منابع قدرت و سوء‌رفتار مربیان با انگیزش پیشرفت ورزشکاران زن نخبه

صفحه 414-401

لیلا صفاری؛ افسر جعفری حجین