دوره و شماره: دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 191-372 
1. رتبه‌بندی تیم‌های لیگ برتر بسکتبال ایران براساس p4 با استفاده از روش پرومیتی

صفحه 191-211

بیان فاتحی؛ سیدنصراله سجادی؛ مهرزاد حمیدی؛ بابک زنده دل نوبری


7. نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بی‌تفاوتی سازمانی

صفحه 287-299

محمدعلی زبردست؛ مسعود نادریان جهرمی؛ سجاد حاجی زاده