دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، خرداد 1396 
بررسی الگوی رگرسیونی کیفیت خدمات و رضایت‌مندی مشتری در باشگاه‌های ورزشی

صفحه 1-18

الهام فسنقری؛ محمود گودرزی؛ سید نصرالله سجادی؛ امین دهقان قهفرخی


تحلیل عوامل مؤثر بر پذیرش خرید اینترنتی بلیت مسابقات ورزشی (مطالعۀ موردی: هواداران فوتبال در شهر اصفهان)

صفحه 19-36

اکبر جابری؛ محمد خبیری؛ جواد خزائی پول؛ مهدی مرادی


مقایسۀ ادراک والدین، دانش‌آموزان، معلمان و مدیران نسبت به جایگاه درس تربیت بدنی در مدارس

صفحه 37-54

کیانوش شجیع؛ ابوالفضل فراهانی؛ محمد علیمردانی


رابطۀ هوش فرهنگی و عملکرد فردی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

صفحه 55-70

یعقوب بدری آذرین؛ طاهر هوشنگ


تحلیل وضعیت بهداشتی-زیست‌محیطی اماکن ورزشی و رابطۀ آن با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان استان‌های خراسان

صفحه 71-83

علیرضا حجی پور؛ حسن اسدی


بررسی عوامل اثرگذار بر ایجاد روحیۀ پژوهش در دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور

صفحه 85-98

قاسم مهرابی؛ حسین عیدی؛ فایزه یزدانی


تحلیل موانع عملیاتی شدن برنامۀ راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون

صفحه 99-112

رسول نظری؛ محمد طباطبایی؛ جهانگیر کریمیان


شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

صفحه 113-128

کوروش قهرمان تبریزی؛ ایمان رحیمی؛ سید محمد جواد رضوی


بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های جدید اطلاعات در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان براساس مدل (TAM)

صفحه 129-144

پروانه قاسمی کهریزسنگی؛ قاسم رحیمی؛ علیرضا زمانی


طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس

صفحه 145-159

سعید حاتمی؛ حسین اکبری یزدی


تأثیر بازاریابی رسانه‌های اجتماعی بر وفاداری به نام تجاری

صفحه 169-174

الهه حسینی؛ معصومه کلاته سیفری


الگوی پارادایمی برندسازی در صنعت ورزش

صفحه 175-189

وجیهه جوانی