1. مطالعه عوامل موثر بر وفاداری نگرشی و رفتاری به ارزش ویژه برند مبتنی بر هوادار(FBBE) در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 373-387

محمد رسول خدادادی؛ ابوالفضل فراهانی؛ حمید قاسمی؛ حبیب هنری


2. تجربیات دوران کناره‌گیری ورزشکاران بازنشستۀ ایرانی

صفحه 389-410

حمید صالحی


3. مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال

صفحه 411-428

علی بنسبردی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمود گودرزی


4. تبیین مدل ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

صفحه 429-440

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ حسین اکبری یزدی


5. مطالعه اثر مدیریت روابط با مشتری بر پیامدهای رفتاری مشتریان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

صفحه 441-457

ناصر بای؛ امیر قنبرپور نصرتی


6. بررسی موانع پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (E-CRM) در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی

صفحه 459-470

جعفر خوشبختی؛ داود مودی


7. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHP

صفحه 471-488

حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی


8. سنجش کیفیت خدمات پژوهشی در مراکز آموزش عالی با رویکرد KANO- QFD (مطالعۀ موردی: دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان)

صفحه 489-514

مهرعلی همتی نژاد؛ سپیده شبانی؛ زهرا تسلیمی


9. ارزیابی ارزش ویژۀ برند و عوامل مؤثر بر آن در صنعت پوشاک ورزشی (مقایسۀ برندهای ورزشی معتبر ایرانی و خارجی)

صفحه 515-529

رسول آزادی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


10. تأثیر توسعۀ برند ورزشی بر روی ارزش ویژۀ برند (مورد مطالعه: برند پرسپولیس)

صفحه 531-548

میثم میرزایی؛ رضا محمدکاظمی؛ مهدی خادمی


11. تأثیر بازاریابی حسی بر رضایت، اعتماد و وفاداری مشتریان به برندهای ورزشی

صفحه 549-564

جواد میرزایی؛ سیدعماد حسینی


12. تأثیر آمیختۀ بازاریابی سبز بر تصمیم خرید محصولات ورزشی (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه‌های عرضۀ محصولات ورزشی شهر تهران)

صفحه 565-578

حجت پودینه حاجی پور؛ عمادالدین پورصفر طبالوندانی؛ یوسف باقری


13. تعیین عوامل مؤثر برآر.اف.ام در شرکت‌های بیمۀ ورزشی و اولویت‌بندی آنها با استفاده از تکنیک مقایسۀ زوجی

صفحه 579-597

افسر جعفری حجین؛ محمد رضا موکل