دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، پاییز 1396 
3. مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال

صفحه 411-428

علی بنسبردی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمود گودرزی


7. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندگان محصولات ورزشی با استفاده از AHP

صفحه 471-488

حسین عبدالملکی؛ زهراسادات میرزازاده؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی