نویسنده = ���������� ��������
طراحی الگوی جامع مدیریت جانشین پروری در اداره های ورزش و جوانان با رهیافت نظریه داده بنیاد و مدل ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

شیلا فرهنگیان؛ مظفر یکتایار؛ مژگان خدامرادپور؛ رسول نظری


سناریوهای راهبردی آموزش ورزش سلامت محور ایران

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

رسول نظری؛ جواد شهولی


ارائۀ مدل اثر مهارت‌های روانی بر مهارت‌های مدیریتی و انتخاب الگوی مدیریتی مدیران ورزشی

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 391-404

مریم شامیری؛ رسول نظری


رابطۀ مدیریت کوانتومی با توانمندسازی شغلی دبیران تربیت بدنی استان اصفهان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 35-46

رسول نظری؛ عاطفه بصراوری


ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند‌‌های ورزشی

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 259-283

مهدی ابهری ساتلو؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی؛ رسول نظری


ارائه مدل اثر هویت ورزشی و شبکه حمایت اجتماعی با مشکلات کناره گیری از فوتبال حرفه ای در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 291-306

رسول نظری؛ الهام مشکل گشا


تحلیل اثر سقف شیشه ای بر ارتقای جایگاه مدیریتی بانوان در سازمانهای ورزشی

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 477-465

رسول نظری؛ اعظم لطیفی


رابطه مهارت های ارتباطی با سرمایه اجتماعی در سازمان های ورزشی استان همدان و ارائه مدل

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 33-48

رسول نظری؛ فریبا رضایی حمید؛ هادی تیپ


تحلیل موانع عملیاتی شدن برنامۀ راهبردی ورزش استان اصفهان براساس مدل فورچون

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 99-112

رسول نظری؛ محمد طباطبایی؛ جهانگیر کریمیان


سند راهبردی آمایش سرزمینی بخش ورزش استان اصفهان

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 665-680

رسول نظری؛ لیلا یغمایی؛ زهرا سهرابی


تدوین مدل معادلات ساختاری طبقه‌بندی مدیران براساس مهارت‌های ارتباطی و هوش فرهنگی در سازمان‌های ورزشی استان اصفهان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 121-135

رسول نظری؛ زهرا سهرابی؛ محمد احسانی


رابطۀ اضطراب مربیان با اضطراب کشتی‌گیران نخبۀ استان کرمانشاه

دوره 7، شماره 4، مهر 1394، صفحه 589-599

پیمان گل محمدی؛ رسول نظری؛ یزدان سبحانی


تدوین و معرفی منظرهای راهبردی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان اصفهان از طریق مدل دیوید

دوره 6، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 157-172

رسول نظری؛ محمد احسانی؛ مهرزاد حمیدی؛ محسن سالاری


مدل معادلات ساختاری اثر مهارت های ارتباطی بر ارتباطات بین فردی و نقش آن بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 67-82

رسول نظری؛ محمد احسانی؛ فرید اشرف گنجوی؛ حمید قاسمی