نویسنده = حسین پورسلطانی زرندی
تعداد مقالات: 12
2. نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان تهران

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 647-663

امیر قنبرپور نصرتی؛ ناصر بای؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ محمد سیاووشی


3. بررسی رابطة بین عوامل درون سازمانی و رفتار سیاسی با تأکید بر نقش میانجی‌گری ادراک از سیاست سازمانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 119-131

رباب مختاری؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی


4. استاندارد سازی پرسشنامه بازاریابی عصبی در ورزش

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 613-626

کاظم دانش ثانی؛ علی محمد صفانیا؛ حسین پورسلطانی زرندی


5. بررسی و تعیین وضعیت قابلیت های معنویت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش وجوانان استان کرمان

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 366-355

مجتبی مددی زاده؛ حسین پورسلطانی زرندی


6. نقش استرس در ارتباط هوش هیجانی با سلامت روانی در داوران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 559-573

حسین پورسلطانی زرندی؛ رسول الوندی؛ محمد صیادفر


7. نقش رضایت شغلی در ارتباط عدالت سازمانی با تمایل به ترک شغل در کارشناسان فدراسیون‌های ورزشی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 683-696

امیر قنبرپور نصرتی؛ محمد خبیری؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ نجف اقایی


8. مطالعۀ تجربی مدل ویژگی‌های شغل در ورزش: شواهدی از داوران فوتبال

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 559-574

رحیم رمضانی نژاد؛ محسن لقمانی؛ حسین پورسلطانی زرندی


9. تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامۀ بهبود استرس برای ورزشکاران (Rest Q – Sport)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 283-302

حسین پورسلطانی زرندی؛ فرشاد تجاری؛ ندا خاوری


10. رابطۀ جامعه‌پذیری سازمانی و آرزوهای شغلی کارمندان ادارۀ کل تربیت‌بدنی استان فارس

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 75-88

حسین پورسلطانی زرندی؛ بهمن عسگری؛ حمید شمسی


11. ارتباط بین فرهنگ یادگیری سازمانی، انگیزة یادگیری و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب

دوره 4، شماره 14، پاییز 1391، صفحه 91-107

امیر قنبر پور نصرتی؛ وحید ساعت چیان؛ حسین پورسلطانی زرندی


12. ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 1، شماره 1، تابستان 1388، صفحه 225-235

رحیم رمضانی نژاد؛ حسین پورسلطانی زرندی؛ سیدرضا حسینی نیا