دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار 1399 
1. تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه

صفحه 1-10

عبدالحسین ابراهیمی؛ امین خطیبی؛ عبدالرحمان مهدی پور؛ سیدحسین مرعشیان


4. بررسی موانع طراحی و ساخت اماکن ورزشی سبز از دیدگاه کارشناسان

صفحه 31-40

سعید جعفری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


6. شناسایی و مدلسازی عوامل شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی ورزشکاران حرفه‌ای ایران

صفحه 51-60

محبوبه نقوی؛ سید عماد حسینی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ سارا کشکر


7. تبیین و ارائه مدلی از عوامل اقتصادی موثر بر پاسخ-های رفتاری هواداران فوتبال

صفحه 61-70

مسعود فریدونی؛ معصومه کلاته سیفری؛ سید محمد حسین رضوی


13. ارائه مدل تحلیل اثر خصومت بر پیچیدگی ذهنی و قصد خرید مشتریان برند‌‌های ورزشی

صفحه 121-130

مهدی ابهری ساتلو؛ سعید تابش؛ مرتضی دوستی؛ رسول نظری