دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، زمستان 1399 
4. تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه برند پوشاک ورزشی

صفحه 979-995

علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی


6. ارائۀ الگوی ایجاد ارزش ویژۀ برند برای لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 1015-1034

علی ناظمی؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری


10. آینده‌پژوهی زیرساخت فناوری اطلاعات با تأکید بر سازمان‌های ورزشی و ارائة مدل

صفحه 1093-1118

محبوبه جعفرزاده زرندی؛ اسماعلیل شریفیان؛ کوروش قهرمان تبریزی


15. شناسایی آثار شیوع ویروس کرونا بر صنعت ورزش

صفحه 1203-1232

رضا حیدری؛ احسان اسداللهی؛ عمر علیزایی یوسف آبادی