دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-130 (فروردین و اردیبهشت) 
5. بررسی مشکلات و موانع باشگاه‌های ورزشی خصوصی شهرستان شهرکرد

صفحه 53-67

ابوالفضل فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ سیده طاهره درخشنده قهفرخی


6. بررسی ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه و ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط ورزشی

صفحه 69-82

محمد احسانی؛ سید مرتضی عظیم زاده؛ اسدا... کردنائیج؛ هاشم کوزه چیان؛ براندا پیتز


8. مدل‌یابی تأثیر تعهد سازمانی بر تحلیل‌رفتگی شغلی داوران لیگ‌های فوتبال ایران

صفحه 99-112

محمدرضا مرادی؛ سردار محمدی؛ محمود جمالی گله؛ جواد مرادی چالشتری


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن و اسفند
زمستان 1394، صفحه 795-950
آذر و دی
پاییز 1394، صفحه 637-794
مهر و آبان
پاییز 1394، صفحه 487-635
مرداد و شهریور
تابستان 1394، صفحه 309-485
خرداد و تیر
بهار 1394، صفحه 159-307
فروردین و اردیبهشت
بهار 1394، صفحه 1-130