دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 487-635 (مهر و آبان) 
10. بررسی مشکلات استعدادیابی فوتبال

صفحه 621-635

سجاد دوستداری؛ فریده اشرف گنجویی؛ بهزاد سهیلی


شماره‌های پیشین نشریه

بهمن و اسفند
زمستان 1394، صفحه 795-950
آذر و دی
پاییز 1394، صفحه 637-794
مهر و آبان
پاییز 1394، صفحه 487-635
مرداد و شهریور
تابستان 1394، صفحه 309-485
خرداد و تیر
بهار 1394، صفحه 159-307
فروردین و اردیبهشت
بهار 1394، صفحه 1-130