دوره و شماره: دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 795-950 (بهمن و اسفند) 
تعیین و اولویت‌بندی معیارهای مکان‌گزینی استقرار اماکن ورزشی جهت تساوی در دسترسی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)

صفحه 795-814

کریم زهره وندیان؛ حسن اسدی؛ فرشته ابراهیمی؛ مهدی صمدی


رابطۀ تحلیل‌رفتگی شغلی با منابع استرس و شیوه‌های مقابله با آن در داوران لیگ برتر فوتبال ایران

صفحه 815-828

محمود جمالی گله؛ ناهیده جباری؛ محمدرضا مرادی


شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور

صفحه 829-846

رضا قاسمی؛ محمد جوادی پور؛ احمد ترکفر


طراحی مدلی به‌منظور بررسی تأثیر خلاقیت، تسهیم دانش ضمنی و تسهیم دانش آشکار بر عملکرد سازمان‌های ورزشی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن

صفحه 847-864

فرزانه مظلومی سوینی؛ اکبر جابری؛ جواد خزائی پول


بررسی نقش مشارکت کارکنان در پیش‌بینی تحلیل‌رفتگی شغلی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ

صفحه 865-874

جواد قاسمی روشناوند؛ جعفر خوشبختی؛ علی عسگری


کاربرد داده‌کاوی در شناسایی عوامل اثرگذار بر موفقیت ورزشکاران ژیمناست در آزمون‌های ورزشی

صفحه 875-890

سیدادیب شیخ احمدی؛ سیدامیر شیخ احمدی؛ سردار محمدی


بررسی ابعاد معافیت‌های مالیاتی در ورزش ایران از دیدگاه مدیران باشگاه‌ها و کارشناسان ورزشی

صفحه 891-904

کمیل داستانی؛ غلامعلی کارگر؛ حسین زارعیان


نقش بسته‌بندی کفش‌های ورزشی به‌منزلۀ یک رسانه در ترغیب گروه‌های مختلف ورزشکاران به خرید کفش‌های ورزشی

صفحه 905-920

سارا کشکر؛ حمید قاسمی؛ پری فرجی زاده


ارتباط بین معنویت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ستادی ادارۀ کل ورزش و جوانان استان تهران

صفحه 921-933

مسعود فریدونی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


بررسی رابطۀ بین هوش هیجانی و مهارت های کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی

صفحه 935-950

عباس فخرانی؛ مهرزاد حمیدی؛ مجید جلالی فراهانی


بهمن و اسفند
بهمن 1394، صفحه 795-950
آذر و دی
آذر 1394، صفحه 637-794
مهر و آبان
مهر 1394، صفحه 487-635
مرداد و شهریور
مرداد 1394، صفحه 309-485
خرداد و تیر
خرداد 1394، صفحه 159-307
فروردین و اردیبهشت
فروردین 1394، صفحه 1-130