کلیدواژه‌ها = اماکن ورزشی
تعداد مقالات: 11
1. بهینه‌سازی مکانی اماکن ورزشی در راستای تحلیل فضایی- مکانی و آمایش سرزمین (نمونة موردی: شهر کرج)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 429-447

زینب آنت؛ سید محمدحسین رضوی؛ امید تی تی دژ


2. طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 161-181

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ حمیدرضا یزدانی


3. تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 665-683

مرضیه باروتیان؛ ناهید اتقیا؛ میرمحمد کاشف؛ محمد رضا حافظی


4. بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 305-320

مرضیه پارسا اصل؛ سید رضا حسینی نیا؛ رضا اندام


7. انتخاب مکان بهینه به‌منظور ساخت مجموعۀ ورزشی با استفاده از مدل ANP (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی یزد)

دوره 8، شماره 5، زمستان 1395، صفحه 777-795

محمد ملانوری شمسی؛ مجتبی ملانوری شمسی؛ حمید گنجاییان


8. تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 329-342

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی