کلیدواژه‌ها = اماکن ورزشی
عوامل مؤثر در ارتقای بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست در اماکن ورزشی و ارائه راهبردهای لازم جهت اجرای آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

نجمه مرادی؛ حسن قامتی؛ محمد قادرخانی


بررسی رابطه و مقایسۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و چرخۀ عمر مشتری در اماکن ورزشی خصوصی و دولتی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 783-796

افشار نوری روش؛ محمود گودرزی؛ امین دهقان قهفرخی


بهینه‌سازی مکانی اماکن ورزشی در راستای تحلیل فضایی- مکانی و آمایش سرزمین (نمونة موردی: شهر کرج)

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 429-447

زینب آنت؛ سید محمدحسین رضوی؛ امید تی تی دژ


طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 161-181

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ حمیدرضا یزدانی


تأثیر معماری فضاهای ورزشی تحت پوشش شهرداری تهران بر میزان گرایش شهروندان به فعالیت‌های ورزشی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 665-683

مرضیه باروتیان؛ ناهید اتقیا؛ میرمحمد کاشف؛ محمد رضا حافظی


بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 305-320

مرضیه پارسا اصل؛ سید رضا حسینی نیا؛ رضا اندام


تحلیل وضعیت بهداشتی-زیست‌محیطی اماکن ورزشی و رابطۀ آن با میزان مشارکت در فعالیت بدنی شهروندان استان‌های خراسان

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 71-83

علیرضا حجی پور؛ حسن اسدی


ارائۀ مدلی جهت تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط GIS

دوره 8، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 875-890

مهدی سلیمی


انتخاب مکان بهینه به‌منظور ساخت مجموعۀ ورزشی با استفاده از مدل ANP (مطالعۀ موردی: بخش مرکزی یزد)

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 777-795

محمد ملانوری شمسی؛ مجتبی ملانوری شمسی؛ حمید گنجاییان


تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 329-342

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی


بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر کیفیت خدمات اماکن ورزشی براساس مدل سروکوال با نقش واسطه‌ای عملکرد سازمانی (مطالعۀ موردی کارکنان ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی)

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 421-437

هوشیار فتاحی؛ میر محمد کاشف


تعیین و اولویت‌بندی معیارهای مکان‌گزینی استقرار اماکن ورزشی جهت تساوی در دسترسی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP)

دوره 7، شماره 6، بهمن 1394، صفحه 795-814

کریم زهره وندیان؛ حسن اسدی؛ فرشته ابراهیمی؛ مهدی صمدی


بررسی و مقایسة استانداردهای ایمنی فضاها و تجهیزات ورزشی مدارس مقاطع مختلف شهر تهران و ارائة راهکارهای مناسب به منظور رفع مشکلات احتمالی و استفادة بهینه از آنها

دوره 4، شماره 14، آبان 1391، صفحه 65-89

علیرضا فارسی؛ حخت زمانی ثانی؛ زهرا فتحی رضایی