کلیدواژه‌ها = ورزش همگانی
تعداد مقالات: 14
1. تدوین سناریوهای آینده مطلوب ورزش همگانی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مرداد 1400

ناصر شهریاری؛ سعید تابش؛ محمد مهدی ذوالفقارزاده


2. تحلیل محتوای مطبوعات ورزشی با رویکردی بر ورزش همگانی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 1-14

ابوالفضل فراهانی؛ سمیه قلی زاده؛ مرجان فراهانی؛ حبیب هنری


4. بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان اماکن ورزشی شهر مشهد بر مبنای مدل تحلیل اهمیت-عملکرد

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 305-320

مرضیه پارسا اصل؛ سید رضا حسینی نیا؛ رضا اندام


5. مطالعه ساختار عاملی پرسشنامه توسعه فرهنگ ورزش همگانی از طریق تلویزیون

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 31-44

محمود گودرزی؛ ایوب اسلامی؛ ابراهیم علیدوست قهفرخی


6. شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 723-738

ایمان نسترن بروجنی؛ محمد حسین قربانی؛ هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی


7. عوامل موثر در نهادینه کردن ورزش همگانی در ایران: عوامل فردی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 434-415

احمدعلی آصفی؛ حسن اسدی؛ محمد خبیری


9. چالش‌های پیش روی توسعۀ ورزش همگانی در ایران و راهبردهای آن

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 643-655

محسن عراقی؛ میرمحمد کاشف


10. طراحی و تدوین راهبرد توسعة ورزش همگانی استان کرمان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 149-172

محمود گودرزی؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ ابوالفضل فراهانی؛ مریم وطن دوست


11. بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390

مهدی مرادی؛ حبیب هنری؛ عبدالحمید احمدی


12. بررسی نگرش دانشجویان ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه تهران به ورزش همگانی

دوره 3، شماره 8، بهار 1390

بیستون عزیزی؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمد خبیری


13. مقایسة کیفیت زندگی افراد شرکت‌کننده و غیرشرکت‌کننده در ورزش همگانی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1389

رحیم رمضانی‌نژاد؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ رباب مختاری