نویسنده = سلطان حسینی، محمد
تعداد مقالات: 13
1. بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-290

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ حمیدرضا میرصفیان


2. ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-136

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ محبوبه خداپرست


3. سنجش توزیع فضایی مکان‌های ورزشی شهرستان‌های استان اصفهان از نظر برخورداری از سطوح توسعه

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 319-327

عبدالحمید شمسی؛ محمد سلطان حسینی؛ زهرا نوری


4. تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 329-342

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی


5. بررسی جایگاه اقتصادی استادیوم‌ها و تیم‌های ورزشی حرفه‌ای بر شاخص درآمد

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 265-279

ادریس قادرپور؛ آرام سپهری وند؛ محمد سلطان حسینی


6. ارائۀ مدلی برای توسعۀ وفاداری به برند تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران با روش مدلسازی معادلات ساختاری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 475-492

اکبر جابری؛ محمد سلطان حسینی؛ مسعود نادریان جهرمی؛ جواد خزائی پول


7. تحلیل موانع به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ادارات ورزش و جوانان استان فارس با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیارۀ فازی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 325-341

علی صنایعی؛ جواد خزائی پول؛ عبدالحمید شمسی؛ محمد سلطان حسینی


8. تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 109-133

محمد سلطان حسینی؛ داود نصر اصفهانی؛ فاطمه نصر اصفهانی؛ اکبر جابری


9. بررسی دیدگاه مدیران شرکت های خصوصی دربارة حمایت مالی از ورزش به عنوان ابزار بازاریابی

دوره 4، شماره 12، بهار 1391، صفحه 23-36

محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مالک رجبی


10. ارزشگذاری عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 33-52

دنیا پاداش؛ محمد سلطان حسینی؛ محمد خبیری


11. تعیین سهم نسبی وفاداری به برند از تداعی برند در بین هواداران لیگ برتر فوتبال ایران

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390

محمد سلطان حسینی؛ داود نصر اصفهانی؛ وجیهه جوانی؛ مهدی سلیمی


12. بررسی سهم نسبی سلامت روانی بر سلامت سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان اصفهان

دوره 2، شماره 4، بهار 1389، صفحه 65-81

محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رضا همایی؛ زهره موسوی


13. بررسی عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران فوتبال در ورزشگاه‌ها

دوره 1، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 61-133

مجتبی المیری؛ مسعود نادریان جهرمی؛ محمد سلطان حسینی؛ علیرضا نصر اصفهانی؛ محمد رحیمی