دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، مهر 1390، صفحه 1-170 (نشریه مدیریت ورزشی) 
بررسی وضعیت جانمایی بنا و مناسب سازی (دسترسی) اماکن ورزشی ارومیه با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی

پوریا سهرابی؛ میرمحمد کاشف؛ محمد جوادی پور؛ فاطمه سادات حسینی


موانع توسعة تعاونی های ورزشی در ورزش حرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر سیاست‌های کلی اصل 44

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مجید جلالی فراهانی؛ الیاس نادران


بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زنده تلویزیونی مسابقات فوتبال

ابوالفضل عابدی


مطالعه مؤلفه‌های عدالت سازمانی در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

امین خطیبی؛ حسن اسدی؛ مهرزاد حمیدی؛ جبار سیف پناهی


تعیین رابطه بین کمال‌گرایی و اضطراب بدنی اجتماعی زنان دارای فعالیت بدنی منظم

رضا شجیع؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری؛ فرشته اقبالی هشتجین


تعیین رویکرد مناسب توسعة فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسة آن با رویکردهای چند کشور منتخب

مهدی نادری نسب؛ محمد احسانی؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری


فتوت، شجاعت، پهلوانی، قهرمانی و ورزش در ایران عصر صفوی

حسین یزدی


بررسی اختلاف منابع اطلاعاتی ورزشکاران ماهر و غیرماهر در خودارزیابی عملکرد

علی یلفانی؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ مژگان خدامرادپور


تعیین عوامل مؤثر بر توسعة تربیت بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران

مریم منظمی؛ شهرام علم؛ سیده ناهید شتاب بوشهری


مدیریت ورزشی
دی 1390، صفحه 1-197
نشریه مدیریت ورزشی
مهر 1390، صفحه 1-170
نشریه مدیریت ورزشی
تیر 1390، صفحه 1-180
نشریه مدیریت ورزشی
فروردین 1390، صفحه 1-172