بررسی و تحلیل زیبایی شناسانه پخش زنده تلویزیونی مسابقات فوتبال

نویسنده

کارشناس ارشد دانشکده صدا و سیما

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل زیبایی‌شناسانه برنامه‌های زنده چنددوربینه مسابقات فوتبال است. روش تحقیق از نظر راهبرد کیفی و از نظر مسیر اجرا مصاحبه نیمه‌باز و عمیق است. روش نمونه‌گیری هدفمند است که از میان 15 نفر از کارگردانان و تهیه‌کنندگان برنامه تلویزیونی ورزشی داخلی (شبکه سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و خارجی (شورای پخش تلویزیونی المپیک) 10 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش آنچه برای بازنمایی زیبایی‌شناسانه این رویدادهای ورزشی لازم است، بررسی شده که یکی از موارد مهم در این نوع برنامه‌سازی، نوع دوربین‌گذاری با نگاه به ورزش فوتبال و قوانین آن است، و می‌توان تا 32 دوربین را برای پخش زنده مسابقه فوتبال در نظر گرفت. در حقیقت، پخش زنده مسابقات فوتبال نوعی داستان سرایی با دوربین‌هاست. بنابراین برنامه زنده ورزشی مانند یک درام تلویزیونی است که آغاز، میانه و پایان دارد و برخلاف دیگر درام‌ها، پایانش نامعلوم است. یافته‌های پژوهش با نتایج بیشتر پژوهش‌ها و دیدگاه‌های پیشین همخوان است. بنابراین یکی از پیشنهادهای ارزنده پژوهش حاضر این است که برای ارتقای کیفیت زیبایی‌شناسانه برنامه‌های زنده ورزشی مانند فوتبال، الزاماً گروه تلویزیونی و به‌ویژه کارگردان علاوه‌بر دانش زیباشناختی بصری، باید دانش کافی از ورزش فوتبال داشته باشند تا برنامه‌ای جذاب و اثربخش ارائه دهند.

کلیدواژه‌ها