دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، تابستان 1389، صفحه 1-153 (نشریه مدیریت ورزشی) 
3. تعیین رابطه بین انگیزش و تعهد داوطلبان در نهمین دوره المپیاد ورزشی دانشجویان ایران

صفحه 35-83

حسین پورسلطانی؛ امیر قنبرپور نصرتی؛ مرتضی دوستی؛ ناصر بای؛ محمد سیاووشی


5. رابطه سبک زندگی و رضایت زناشویی در ورزشکاران و مقایسه آن با افراد عادی

صفحه 73-159

نفسیه الماسی؛ محمد خبیری؛ ابوالفضل فراهانی؛ رسول حمایت طلب


8. بررسی و مقایسه رضایتمندی مشتریان زن باشگاه‌های بدنسازی خصوصی و دولتی شهر تهران

صفحه 127-266

ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجید جلالی فراهانی؛ مریم ترکی


9. تحلیل توصیفی نشریه علمی – پژوهشی حرکت (شماره 1 تا 34)

صفحه 141-293

سیدنصراله سجادی؛ حسین عیدی؛ جواد مهربانی؛ همایون عباسی


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت ورزشی
زمستان 1389، صفحه 1-162
نشریه مدیریت ورزشی
پاییز 1389، صفحه 1-168
نشریه مدیریت ورزشی
تابستان 1389، صفحه 1-153
نشریه مدیریت ورزشی
بهار 1389، صفحه 1-169