دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1389، صفحه 1-168 (نشریه مدیریت ورزشی) 
1. رابطه بین ساختار کارآفرینانه و اثربخشی سازمانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 5-31

هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ محمدهادی سیفی سالدهی؛ سجاد سلیمانی کشایه؛ شمس الدین رضایی


3. رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

صفحه 47-111

سعید یارمحمدی منفرد؛ مهرعلی همتی نژاد طولی؛ رحیم رمضانی نژاد


9. بررسی انگیزه های حضور هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران

صفحه 153-320

امین دهقان قهفرخی؛ عبدالرحمن خضری؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ رسول حمایت طلب


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مدیریت ورزشی
زمستان 1389، صفحه 1-162
نشریه مدیریت ورزشی
پاییز 1389، صفحه 1-168
نشریه مدیریت ورزشی
تابستان 1389، صفحه 1-153
نشریه مدیریت ورزشی
بهار 1389، صفحه 1-169