نویسنده = باقری، قدرت اله
تعداد مقالات: 4
1. طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعۀ به‌کارگیری انرژی تجدیدپذیر در اماکن ورزشی ایران

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 161-181

صمد گودرزی؛ قدرت الله باقری؛ حمیدرضا یزدانی


2. تحلیل سبک‌های زندگی ورزشکاران نخبة ایرانی

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 621-642

احسان محمدی ترکمانی؛ حسین معینی؛ قدرت اله باقری؛ حسن زارعی متین؛ حسین خنیفر


3. شناسایی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ موفقیت کشورها در جام‌جهانی فوتبال

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 533-513

فهیمه میرزایی؛ مجید جلالی فراهانی؛ قدرت الله باقری؛ میثم شهبازی


4. تبیین و تدوین الگوی تصمیم‌گیری‌های راهبردی مالی (عوامل محیطی) در کمیتۀ ملی المپیک ج.ا.ا

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 697-714

سیدمحمد کاشف؛ قدرت الله باقری؛ آزیتا شهپرتوفیق