نویسنده = Mehdi Salimi
تعداد مقالات: 10
1. ارائه مدل ترکیبی ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان های ورزشی در محیط فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1400

مهدی سلیمی؛ محبوبه خداپرست؛ جواد محمدی


4. بررسی سبک های عمومی تصمیم گیری مدیران ورزشی بر اساس مدل اسکات و بروس

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-290

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ حمیدرضا میرصفیان


5. ارائه مدل تحلیل خوشه بندی خاکستری در ارزیابی عملکرد و رتبه بندی هیات های ورزشی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 119-136

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ محبوبه خداپرست


7. تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

دوره 8، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 329-342

مهدی سلیمی؛ محمد سلطان حسینی؛ ابراهیم خلیلی


8. بررسی عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 437-456

محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ مریم اعتمادی


10. به کارگیری روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) در اولویت بندی موانع رشد اخلاق حرفه ای در رسانه های ورزشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 137-159

محمد سلطان حسینی؛ مهدی سلیمی؛ حمید قاسمی؛ سمانه ترکیان ولاشانی