کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
تعداد مقالات: 6
1. رابطه بین توانمندسازی و چابکی نیروی انسانی در هیئت های ورزشی شهر اصفهان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1077-1091

آرزو دهقانی؛ احمد علی آصفی؛ مسعود نادریان جهرمی


4. تأثیر ساختار سازمانی بر توانمند‌سازی کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان لرستان

دوره 7، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 533-546

سعید حاتمی؛ یزدان سبحانی؛ جمال‌الدین بیرامی ایگدر


5. نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 37-52

غلامرضا شعبانی بهار؛ محسن علی بخشی؛ عباس صمدی