نویسنده = بهرام یوسفی
تعداد مقالات: 12
1. شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 141-160

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی


3. تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 775-793

بهشت احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


4. ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 271-257

الهام آرین؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


5. بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 137-150

بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ محمد کوشا


6. ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی‌گیران لیگ برتر کشور

دوره 7، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 421-436

پیمان گل محمدی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


7. ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 15، زمستان 1391، صفحه 157-174

فریبرز ظریفی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


8. روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1374 تا 1389

دوره 4، شماره 13، تابستان 1391، صفحه 65-79

بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


9. مقایسۀ سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 11، زمستان 1390، صفحه 53-75

رسول نوروزی سید حسینی؛ حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی


12. مقایسه شدت هیجانات ادراک شده پیش از رقابت در ورزشکاران دارای الگوهای رفتاری A و B

دوره 2، شماره 5، تابستان 1389، صفحه 89-191

بهرام یوسفی؛ وریا طهماسبی؛ زهره حسنی