نویسنده = بهرام یوسفی
شناسایی و اولویت‌بندی موانع پاسخگویی در ‌‌‌سازمان‌های ورزشی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 141-160

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی


تاثیر تصویر برند ورزشکار بر تغییر نگرش نسبت به تبلیغات تجاری ورزشکاران مشهور با استفاده از تکنیک بازاریابی عصبی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 467-482

حامد فرزی؛ بهرام یوسفی؛ سعید بروجردی


تحلیل آمیخته از نماگرها و شاخص دیدبان حکمرانی ورزشی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 775-793

بهشت احمدی؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


ساخت و اعتباریابی ابزار حمایت از ورزشکاران نخبه زن در ورزش قهرمانی

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 271-257

الهام آرین؛ بهرام یوسفی؛ حسین عیدی


بررسی زیرساخت های شهر تهران برای میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی مردان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 137-150

بهرام یوسفی؛ حسین عیدی؛ محمد کوشا


ارتباط بین خودکارامدی مربی با تعهد ورزشی کشتی‌گیران لیگ برتر کشور

دوره 7، شماره 3، مرداد 1394، صفحه 421-436

پیمان گل محمدی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 157-174

فریبرز ظریفی؛ بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی


روند تعادل رقابتی لیگ برتر فوتبال ایران از سال 1374 تا 1389

دوره 4، شماره 13، مرداد 1391، صفحه 65-79

بهرام یوسفی؛ سعید صادقی بروجردی؛ سید صلاح الدین نقشبندی


مقایسۀ سلامت روانی، کیفیت زندگی و هوش هیجانی معلمان تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی استان کرمانشاه

دوره 3، شماره 11، دی 1390، صفحه 53-75

رسول نوروزی سید حسینی؛ حسن فتحی؛ بهرام یوسفی؛ ابراهیم نوروزی سید حسینی


بررسی و رتبه بندی عوامل فردی مؤثر در احراز پست های مدیریتی در ادارات کل تربیت بدنی منطقه غرب کشور

دوره 3، شماره 9، تیر 1390

سمیرا علی آبادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ بهرام یوسفی


اثر جنسیت و ورزش بر رضایتمندی از ابعاد بدنی و اضطراب اجتماعی – جسمانی دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 11

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 121-256

بهرام یوسفی؛ وحید تأدیبی؛ زهره حسنی


مقایسه شدت هیجانات ادراک شده پیش از رقابت در ورزشکاران دارای الگوهای رفتاری A و B

دوره 2، شماره 5، تیر 1389، صفحه 89-191

بهرام یوسفی؛ وریا طهماسبی؛ زهره حسنی