1. طراحی مدل پیامدهای جهانی شدن برند لیگ برتر فوتبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 خرداد 1400

سجاد سروش؛ سیدنصراله سجادی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ مهرزاد حمیدی


2. طراحی مدل بین‌المللی‌سازی برند باشگاه‌های لیگ برتر والیبال با رویکرد ترکیبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1400

اکبر شیخ محمدی دیزجی؛ آزاده سیدعالی نژاد؛ سیروس احمدی


3. طراحی مدل تأثیر اصالت برند و ارزش ویژۀ برند بر وفاداری تماشاگران به برند در باشگاه‌های لیگ برتر والیبال ایران (مطالعۀ موردی: باشگاه والیبال بانک سرمایۀ تهران)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 819-848

امیرحسین منظمی؛ نجف آقایی؛ مراد رومیانی


4. شناسایی و اولویت‏بندی عوامل مدیریتی و کیفیتی موثر بر برندسازی رویدادهای ورزشی ایران

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-17

سیدنصراله سجادی؛ محمود گودرزی؛ نرگس فصیح مردانلو


5. مدلسازی عوامل مؤثر بر گسترش برند باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 411-428

علی بنسبردی؛ محمد خبیری؛ مجید جلالی فراهانی؛ محمود گودرزی


6. تبیین مدل ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

دوره 9، شماره 3، آذر 1396، صفحه 429-440

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ حسین اکبری یزدی


7. طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 145-159

سعید حاتمی؛ حسین اکبری یزدی


8. عوامل مؤثر بر ارزش برند سازمان ورزشی (کمیتۀ ملی المپیک ج.ا.ا)

دوره 8، شماره 5، دی 1395، صفحه 727-739

همیلا تکلی


9. بررسی تأثیر تبلیغات برند ورزشی بر تغییرات الکتروآنسفالوگرافیک مشتریان در بازاریابی عصبی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 389-405

حوریه دهقانپوری؛ فاطمه عبدوی؛ مهتا اسکندرنژاد